М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. / М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 1 : Неонатологія, гематологія, ендокринологія. — 155 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).. 2014

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про епі­деміологію, етіопатогенез, клініку, діагностику, диференційну діа­гностику, лікування, профілактику та прогноз основних захворю­вань у дітей. Наводяться питання для самоконтролю й обговорен­ня, клінічні ситуаційні завдання з еталонами відповідей. Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчаль­них закладів III—IV рівнів акредитації.

<< | >>
НЕОНАТОЛОГІЯ
ГЕМАТОЛОГІЯ
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток З
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

Книги и учебники по дисциплине Основы педиатрии:

  1. Белозеров Ю.М., Бретель Л.В., Субботин В.М.. Редкие болезни сосудов мозга у детей. - Ульяновск, 2017. -106 с. - 2017 год
  2. М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. І М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 2 : Захво­рювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Пер­винна медико-санітарна допомога. — 312 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»). - 2014 год
  3. Альбицкий В.Ю.. Актуальные проблемы социальной педиатрии / «ПедиатрЪ», 2012— (Социальная педиатрия) - 2012 год
  4. Лихорадочные синдромы у детей. Рекомендации по диагностике и лечению. Союз педиатров России. 2011 - 2011 год
  5. Баранов А.А.. Изучение качества жизни в педиатрии / А. А. Баранов — «ПедиатрЪ», 2010— (Социальная педиатрия) - 2010 год
  6. А.А.Баранова, Р.Р.Шиляев, Б.С.Каганов. Избранные лекции по педиатрии. Под ред. А.А.Баранова, Р.Р.Шиляева, Б.С.Каганова. - M.,2005. - 640 с. - 2005 год
  7. Аникеева Л. Ш.. Здоровье вашего ребенка. — М., 2004. - 319 с. - 2004 год