<<
>>

Система реєстрації випадків туберкульозу

Дефініції. Випадок захворювання визначається фактом реєстрації хворого при встановленні діагнозу й/або при початку його лікування. Кількість зареєстрованих випадків може перевищувати кількість захворілих або пролікованих осіб, тому що при повторному захворюванні один і той же хворий на туберкульоз реєструється як ще один випадок.

Іншими словами один хворий на туберкульоз може бути зареєстрований як два випадки туберкульозу.

Щодо терміну випадок туберкульозу, то в літературі зустрічаються такі різновиди цієї дефініції: випадок захворювання на туберкульоз, випадок лікування, активно виявлений випадок туберкульозу, випадок заразного захворювання на туберкульоз (заразний випадок), випадок туберкульозу з бактеріовиділенням.

У публікаціях і рекомендаціях ВООЗ випадки захворювання на туберкульоз підрозділяються залежно від локалізації, бактеріологічного

статусу, що попередньої історії лікування.

У рекомендаціях ВООЗ пріоритетним є виявлення заразних випадків туберкульозу шляхом дослідження мазків мокротиння, в основному серед дорослих, що відвідують амбулаторну установу й кашляють протягом 2 і більше тижнів, тобто виявлення хворих за звертанням, пасивне виявлення.

В Україні виявлення туберкульозу проводиться за звертанням за медичною допомогою основної маси населення, а у групах ризику щодо туберкульозу - шляхом активного скринінгу населення з метою максимально можливого виявлення осіб з підозрою на туберкульоз клінічними чи рентгенологічними симптомами. Надалі ці особи повинні бути обстежені для підтвердження або виключення діагнозу туберкульозу. Для виявлення використовуються клінічні, променеві, бактеріологічний методи, а також туберкулінодіагностика (при обстеженні дітей і підлітків).

Для забезпечення, організації лікування випадку захворювання на туберкульоз треба мати дані про історію захворювання й лікування, якщо було попереднє лікування.

У рекомендаціях ВООЗ основна увага приділяється уточненню відомостей про попереднє лікування хворого на туберкульоз, на підставі чого визначається режим його лікування.

Щодо лікування випадків туберкульозу, то у рекомендаціях ВООЗ передбачений комплекс заходів, спрямованих на забезпечення всіх відомих (установлених) випадків туберкульозу ефективною антимікобактеріальною терапією (включаючи правильне дозування препаратів, регулярність їх прийому й адекватну тривалість лікування) з метою досягнення максимально можливого припинення бактеріовиділення у хворих.

Лікування випадку туберкульозу - це вузький термін. Ширшим є ведення випадку захворювання на туберкульоз. У рекомендаціях ВООЗ і в міжнародній практиці термін “ведення випадку захворювання на туберкульоз” використовується як більш широке поняття, ніж “лікування хворого”, і має на увазі комплекс заходів організаційного, клінічного й соціального плану щодо виявлення, організації лікування й безпосереднього виконання лікувальних заходів відносно хворого.

У практиці багатьох закордонних країн є куратор, тобто особа, яка контролює ведення хворого на туберкульоз і стежить за відповідністю проведених заходів вимогам прийнятої програми протитуберкульозної допомоги населенню. Ця особа частіше всього не є лікарем, а в деяких випадках - навіть не є медичним працівником і ця особа називається “менеджер випадку захворювання”.

Реєстрація випадку захворювання на туберкульоз (англ.: notification case) вважається тоді, коли випадок зареєстрований у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», а коли цей випадок буде включений у звітність («Квартальний звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії мазка) (ТБ 07)»), то це буде “реєстрація випадку захворювання з включенням даних в офіційну звітність” (англ.: case registration”.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ до числа “випадків захворювання туберкульозом” включаються всі випадки, у яких діагноз активного туберкульозу підтверджений мікробіологічно або встановлений лікарем на підставі рентгенологічних або інших даних і клініцистом ухвалене рішення провести повний курс антимікобактеріального лікування.

У це число входять як вперше діагностовані нові випадки туберкульозу, так і ті хворі, що раніше лікувалися, випадки хронічного захворювання на туберкульозом (відповідно до рекомендацій ВООЗ, - це пацієнт, аналіз мазка мокротиння якого зберігається позитивним наприкінці повторного курсу лікування).

У рекомендаціях і публікаціях ВООЗ, показник числа випадків туберкульозу, які зареєстровані і включені в офіційну статистичну звітність протягом року (звичайно на 100 тис. середньорічного населення в цілому або тій групі, для якої обчислюється показник) включає нові випадки і рецидиви.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, реєстрації підлягають всі випадки туберкульозу, що вимагають лікування. Відмінність реєстрації випадку туберкульозу від нотифікації у тому, що в офіційну статистику включаються не всі зареєстровані хворі, а тільки нові випадки і рецидиви.

За рекомендаціями ВООЗ до випадків повторного лікування відносяться: рецидиви, випадки невдачі лікування; хворі з позитивним результатом бактеріологічних досліджень, які відновилися після перерви в 2 міс. і більше; а також хворі на туберкульоз легенів без бактеріовиділення або на позалегеневий туберкульоз, у яких за клініко-рентгенологічним даними лікар діагностує рецидив туберкульозу й призначає повторний курс лікування.

Реєстрація випадків туберкульозу. Кожного виявленого хворого на туберкульоз необхідно зареєструвати в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Цей журнал ведеться в кожній адміністративній території (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі). У територіальній протитуберкульозній установі повинні бути дублікати (копії) всіх районних журналів, на основі яких створюється єдиний територіальний «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)». Він має таку ж структуру, графи і рядки, як «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» і відрізняється тільки назвою - «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)», де замість слів «адміністративній території» вказують конкретну назву адміністративної території.

Цей Єдиний Журнал («Журнал реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)») являє собою обласний Реєстр усіх хворих на туберкульоз адміністративній території (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя) на паперовому носії. Поряд із зазначеним Реєстром у адміністративній території (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі) повинен вестися електронний Реєстр хворих на туберкульоз. Якщо у адміністративній території (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі) немає ресурсів для створення комп’ютеризованого Реєстру хворих на туберкульоз, то ця адміністративна територія повинна користуватися Реєстром хворих на паперових носіях у вигляді Єдиного Журналу («Журналу реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)»).

Правильне ведення «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (адміністративній території) (ТБ 03)» важливо як для ефективного здійснення Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз і відповідних регіональних програм, так і для контролю за успіхом цих програм.

Відомості «Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» використовуються для щоквартального перегляду когорти пацієнтів з метою одержання інформації як про їх число і визначення нових випадків захворювання на туберкульоз, зареєстрованих у кварталі, так і про наслідки лікування пацієнтів, що проходили курс антимікобактеріальної терапії.

У «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» вносяться такі дані:

• Дата реєстрації

• Районний реєстраційний №

• Прізвище, ім'я та по батькові

• Стать: чоловіча (Ч) / жіноча (Ж)

• Вік

• Адреса, телефон (за місцем проживання)

• Без реєстрації (БР) | Іногородній (І)

• Дата початку лікування і категорія

• Форма захворювання ЛТБ / ПТБ

• Визначення випадку:

- Новий випадок (ВДТБ),

- Рецидив / в т.ч. після стандартного лікування РТБ/ПСЛ,

- Лікування після перерви (ЛПП),

- Невдале лікування (НЛ),

- Переведений з ...

(П),

- Інше (І)

• Лікувальна установа, в якій проводилося лікування в Інтенсивній фазі, Фазі продовження

• Дата підтвердження діагнозу на ЦЛКК

• Фактори ризику: В-20 та інші фактори

• Результати дослідження мокротиння (методом мікроскопії і посіву мокротиння)

• Результати рентгентомографії

• Результат лікування:

- Вилікуваний,

- Лікування завершено,

- Невдале лікування,

- Помер (від туберкульозу (ТБ) / інших причин),

- Перерване лікування,

- Переведений

• Діагноз туберкульозу знято

• Примітки

Отже, «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» містить стислий опис процесу лікування пацієнта і є ефективним засобом оцінки національної та регіональної програми боротьби з туберкульозом.

Реєстрація пацієнтів у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Дуже важливо вчасно зареєструвати в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» кожного хворого, що починає лікування. У «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» повинні бути внесені усі хворі на туберкульоз, які проживають у даному районі.

Усі хворі, які починають лікування з приводу туберкульозу, повинні бути якомога швидше зареєстровані в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». В деяких районах пацієнти починають основний курс антимікобактеріальної терапії, реєструються в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», але поки-що не одержують офіційного районного реєстраційного номера, поки діагноз не буде підтверджений головною установою - протитуберкульозним диспансером адміністративної території (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі).

«Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» складається з двох сторінок, які розміщені на одному розвороті для того, щоб можна було переглянути всю інформацію про пацієнта.

До Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) заносяться всі хворі на туберкульоз відповідного району, на яких заводиться Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) (сюди відносяться також «Іногородні» і «Без реєстрації», для них робиться спеціальна помітка.

Винятки: ведеться окремий Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) для хворих на позалегеневий туберкульоз, які знаходяться на диспансерному обліку у відділенні позалегеневого туберкульозу в протитуберкульозного диспансеру адміністративної території. Проте і в цьому Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) дотримується принцип районної реєстрації хворих у відповідних районах з унікальними районними реєстраційними номерами для коректної порайонної звітності.

Журнал заповнюється тільки районним координатором (фтизіатром). В процесі заповнення Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03), районний координатор паралельно контролює правильне ведення та своєчасність заповнення Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Для заповнення Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) використовується Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Для своєчасного оновлення інформації в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) слід дотримуватися таких термінів передачі інформації з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) (копія або сама форма Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в протитуберкульозний заклад (тубзаклад) - протитуберкульозний стаціонар (тубстаціонар) або протитуберкульозний кабінет (тубкабінет) районного рівня:

• При встановленні діагнозу туберкульозу і реєстрації хворого: всі форми ТБ 01 (Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

• Мінімум один раз у квартал: форми ТБ 01 (Медичні картки лікування

хворого на туберкульоз (ТБ 01), які відповідають таким критеріям:

- закінчення інтенсивної фази лікування (другий або третій місяць лікування, або 3 (4) міс. при продовженні інтенсивної фази на 1 міс); або до цього, якщо був результат «Помер», «Переведений» або «Діагноз туберкульозу знятий»;

- 5-й місяць лікування;

- 6-й (8-й) місяць лікування;

- закінчення лікування.

Слід звернути увагу на таке стосовно «Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)»:

1. Стовпці «Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» повинні бути пронумеровані.

2. Порядкові номери привласнюються пацієнтам підряд (1, 2, 3...) у хронологічному порядку в міру їхньої реєстрації в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Порядковий номер НЕ збігається з районним реєстраційним номером, проте він є однією із складових частин районного реєстраційного номеру, який складається із:

• коду (або номеру) району;

• останніх двох цифр року реєстрації;

• порядкового номеру запису.

Реєстраційний номер привласнюється працівником головної установи кожному випадку лікування в день підтвердження діагнозу туберкульозу на Центральній лікарській контрольній комісії (ЦЛКК). Усі випадки захворювання на туберкульоз реєструються в єдиному територіальному «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Реєстраційний номер привласнюється один раз. У випадку смерті, переходу з одного району в інший чи при знятті діагнозу туберкульозу привласнений реєстраційний номер не міняється.

Наприклад, в одному з районів Чернівецької області зареєстрований випадок туберкульозу. Код цього району - 01. В обласному диспансері діагноз туберкульозу підтверджений. Цей випадок реєструється в єдиному територіальному «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)». Це 102-й випадок туберкульозу по області у 2004 році. Районний реєстраційний номер -01/04/102.

3. У стовпчику «Дата реєстрації» записується дата, коли хворої був зареєстрований у єдиному територіальному «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)». У деяких районах хворі з підозрою на туберкульоз можуть не мати офіційного реєстраційного номера до підтвердження діагнозу головною протитуберкульозною установою на ЦЛКК. З огляду на те, що усі хворі з підозрою на туберкульоз відразу починають лікування, офіційний реєстраційний номер може бути привласнений уже після початку курсу протитуберкульозної терапії.

4. Визначаючи «Форму захворювання: ЛТБ/ПТБ» слід пам’ятати, що відповідно до визначень Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) позалегеневий туберкульоз включає туберкульоз верхніх дихальних шляхів, внутрітттньогрудних лімфатичних вузлів, плеври. Ці клінічні форми туберкульозу в Україні раніше класифікувалися як туберкульоз органів дихання.

При поєднанні легеневого туберкульозу з позалегеневим випадок класифікується як легеневий туберкульоз.

5. При визначенні випадку туберкульозу у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» для кожного пацієнта відзначається тільки одне «Визначенні випадку», яке береться і переноситься із «Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)».

6. За дефініцією ВООЗ рецидив туберкульозу завжди повинен супроводжуватися бактеріовиділенням. Вважається, що рецидиву туберкульозу без бактеріовиділення не буває. Однак, в Україні в тих адміністративних територіях (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі), де рівень лабораторної служби не дозволяє надійно діагностувати туберкульоз, до рецидивів можна також відносити випадки туберкульозу без установленого бактеріовиділення, але з чіткими клініко-рентгенологічними ознаками захворювання.

Як перевірити, чи всі пацієнти зареєстровані у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Щоб визначити, як виявити пацієнтів, котрі повинні бути зареєстровані, але не зареєстровані в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», слід знати, що це можуть бути:

1. Хворі з позитивним мазком мокротиння, які зареєстровані в «Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)», «Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)», яким не був призначений курс лікування, і вони не були внесені в «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». До цієї категорії відносяться пацієнти, які не при йшли за результатами досліджень мокротиння, і їх не можуть знайти.

2. Хворі, які мають «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», але не зареєстровані в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Такі пацієнти можуть проходити лікування або в обласному протитуберкульозному диспансері, або в інших лікарнях (наприклад, психіатричній лікарні, туберкульозних лікарнях Департаменту України з питань виконання покарань та ін.).

Найважливіше зареєструвати хворих першої категорії, тому що вони, як правило, мають позитивний результат дослідження мокротиння і не одержують антимікобактеріального лікування. Ці хворі поширюють інфекцію серед навколишніх людей. Після того, як таким хворим поставлений діагноз «туберкульоз», їм негайно повинно бути призначене відповідне лікування. Також дуже важливо проводити оцінку ефективності лікування таких хворих.

У повсякденній практиці важливо запам’ятати два способи проведення контролю реєстрації усіх хворих у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)»:

1. Під час візитів у лабораторію знайдіть у «Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)» та у «Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)» хворих з позитивним мазком. Кожного знайденого бактеріовиділювача звірте чи записаний він у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Якщо якісь хворі не внесені в «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», то зареєструйте їх.

2. Під час відвідування лікарень чи інших лікувальних установ адміністративної території (Автономної Республіки Крим, області, міста, району) (співробітничаючи з фахівцями адміністративної території) знайдіть пацієнтів, які мають «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», але не зареєстровані в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Візит у лабораторію. Фтизіатр адміністративної території (Автономної Республіки Крим, області, міста, району) повинен регулярно перевіряти лабораторії адміністративної території усіх рівнів. За обсягом виконуваних робіт усі лабораторії класифікуються на 5 рівнів:

Лабораторії І рівня проводять мікроскопію мазка. Це виключно лабораторії загальної лікувальної мережі.

Лабораторії ІІ рівня проводять обсяг робіт лабораторій І рівня, а також культуральне виявлення мікобактерій туберкульозу, тобто посів біологічного матеріалу для виявлення збудника туберкульозу. Це лабораторії протитуберкульозної служби.

Лабораторії ІІІ рівня проводять обсяг робіт лабораторій І та ІІ рівня, а також визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів. Цей обсяг робіт проводять лабораторії головних протитуберкульозних установ адміністративної території

(Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя).

Лабораторія IV рівня, окрім обсягу робіт лабораторій І, ІІ, ІІІ рівнів, проводить генетичні мікробіологічні дослідження. Ці дослідження буде проводити Українська референс-лабораторія з мікробіологічної діагностики туберкульозу.

Лабораторія V рівня проводить всі дослідження. Це науково-дослідна лабораторія Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України, а також супранаціональна референс-лабораторія.

До компетенції головних фтизіатрів адміністративної території (Автономної Республіки Крим, області, міста, району) входять лабораторії І, ІІ, ІІІ рівнів, які проводять дослідження мокротиння. Під час візитів у ці лабораторії необхідно перевірити «Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)», «Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)» з метою виявлення хворих, які внесені у ці лабораторні журнали, але не зареєстровані у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1).

«Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)» використовується для запису результатів мікроскопії мокротиння. Він повинен бути в лабораторіях усіх рівнів. Як тільки лаборант продивився мазок мокротиння, він повинен зразу ж зробити запис у журналі. Неприпустимо продивлятися кілька мазків мокротиння, а потім робити записи у журналі.

«Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)» заповнюється, як правило, фельдшером-лаборантом клініко-діагностичної (бактеріологічної) лабораторії I рівня, в яку направляється біологічний матеріал, на підставі даних «Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)» та результатів проведених мікроскопічних досліджень.

У цьому журналі заповнюються за результатами дослідження 1, 2 і 3 проб мокротиння або іншого біологічного матеріалу. У верхньому полі зазначається результат дослідження, у нижньому - дата дослідження.

Лаборант привласнює кожному дослідженню лабораторний номер, який складається з номеру лабораторії та порядкового номеру запису у лабораторному журналі.

У діагностичних цілях у кожного пацієнта збирається 3 зразки мокротиння, а з метою контролю антимікобактеріальної терапії - 2.

Для хворих з підозрою на туберкульоз (нові випадки і рецидиви) лаборант відмічає «Діагностика». Якщо пацієнт уже зареєстрований для лікування, то відмічається «Контроль хіміотерапії» і вписується реєстраційний номер хворого.

Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) (ТБ 04/2). «Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)» заповнюється фельдшером-лаборантом клініко- діагностичної (бактеріологічної) лабораторії II та III рівнів, в яку направляється біологічний матеріал, на підставі даних «Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)» «Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)» та результатів проведених лабораторних досліджень.

В журналі записують дату та результат культурального дослідження 1, 2 і 3 проб мокротиння або іншого біологічного матеріалу залежно від інтенсивності росту культури МБТ:

У кожного хворого з бактеріовиділенням проводять тести на стійкість культури МБТ до антимікобактеріальних препаратів (АМБП):

- До препаратів І ряду - заповнюються після визначення стійкості виділеної культури МБТ до зазначених протитуберкульозних препаратів І ряду (H - ізоніазид, S - стрептоміцин, E - етамбутол, R- рифампіцин, Z - піразинамід).

Відповідно вказаних антимікобактеріальних препаратів ставиться скорочена назва відповідного антимікобактеріального препарату, якщо культура чутлива, або "-" якщо культура стійка.

- До препаратів ІІ ряду - заповнюють після визначення стійкості виділеної культури МБТ до препаратів ІІ ряду. Якщо культура чутлива до усіх препаратів ІІ ряду, в рядок вписати “чут” (чутлива). Якщо культура стійка - вкажіть через кому скорочені назви відповідних антимікобактеріальних препаратів до яких МБТ стійкі: KAN - канаміцин, ETA - етіонамід, LEO - левофлоксацин, AMK - амікацин, PAS - ПАСК, CIP - ципрофлоксацин, CYC - циклосерин, CLR - кларітроміцин, RFB - ріфабутин.

Порівняння лабораторних реєстраційних журналів з Журналом реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03). Під час кураторських візитів експерт чи головний фтизіатр адміністративної території (Автономної Республіки Крим, області, міста, району) повинен звірити «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» чи його копію з «Лабораторним реєстраційним журналом (мікроскопія) (ТБ 04/1)», «Лабораторним реєстраційним журналом (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)».

Якщо немає можливості взяти із собою «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» чи зробити його копію, то необхідно скласти список усіх пацієнтів з позитивним мазком мокротиння, зареєстрованих у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» з моменту останнього його візиту в лабораторію.

Для виявлення пацієнтів з позитивним мазком мокротиння, зареєстрованих у «Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)» та «Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)», але не внесених у «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», потрібно зробити ось-що:

1. Переглянути всі записи в «Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)» та «Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)», які зроблені після останнього візиту, і позначити всі дослідження з позитивним результатом у пацієнтів, обстежених з метою діагностики.

2. Звірити в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», чи всі з цих пацієнтів у ньому зареєстровані.

3. У випадку виявлення незареєстрованних хворих треба внести їх у «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», для того щоб негайно розшукати їх і залучити до лікування.

4. Провести горизонтальну риску під останнім переглянутим записом і позначити, що це кінець перегляду.

5. Відшукати незареєстрованих хворих з позитивним мазком.

Як перевірити, чи всі пацієнти з «Медичною картою лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)» внесені у «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Існує кілька ситуацій, коли пацієнт, який має «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», може бути не зареєстрований у «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Наприклад, пацієнту в районі був поставлений діагноз туберкульозу, йому призначене лікування, але діагноз не був підтверджений головною установою адміністративної території.

Крім того, пацієнти можуть одержувати лікування в лікувальних установах нетуберкульозного профілю (наприклад, психіатричних стаціонарах, центрах профілактики СНІДу, в’язничних лікарнях і т.д.). У цьому випадку Районний фтизіатр повинен відвідати цю установу чи зателефонувати до неї, щоб переконатися, що всі пацієнти, які мають «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», внесені в «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)», одержали відповідне контрольоване стандартне лікування.

Нарешті, пацієнт може лікуватися в обласному протитуберкульозному диспансері (ОПТД) чи в обласній туберкульозній лікарні (ОТЛ), але може не бути зареєстрований в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» у районі за місцем проживання.

Це може відбутися тоді, якщо хворий звертається безпосередньо в обласний диспансер, минаючи Районного фтизіатра. У цьому випадку хворий госпіталізується в обласний диспансер і реєструється безпосередньо в обласному реєстрі. Іноді відомості про такого пацієнта забувають передати в район - районному фтизіатру.

Під час візиту в медичні установи району Районний фтизіатр повинен перевірити чи всі пацієнти, що мають «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», внесені в «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Окрім того, Районний фтизіатр разом зі співробітниками обласного протитуберкульозного диспансеру повинен періодично порівнювати свій «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)» і обласний реєстр для того, щоб переконатися, що усі хворі зареєстровані в районному «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)».

Отже, кожного виявленого хворого на туберкульоз необхідно зареєструвати в «Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)». Цей Журнал є стислим відображенням процесу лікування пацієнта й ефективним засобом оцінки програми боротьби з туберкульозом. Необхідна інформація для реєстрації пацієнта може бути знайдена в «Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», «Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)», «Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження)(ТБ 04/2)».

Однак ці дані ще не віддзеркалюють системи реєстрації випадків туберкульозу. В Україні в рамках Адаптованої ДОТС-стратегії передбачається така система реєстрації хворих на туберкульоз.

Коли хворий прийшов у поліклініку чи іншу медичну установу (медико- санітарна частина підприємства, лікарня), на нього заповнюється «Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о)» і хворий обстежується. Якщо при обстеженні хворого діагноз туберкульозу не підтвердився, то йому призначають відповідне лікування.

Якщо лікар запідозрив у хворого туберкульоз, то записує цього хворого у «Журнал реєстрації пацієнтів з підозрою на туберкульоз (ф. № ТБ 18)». Коли після дообстеження хворого підозра туберкульозу знята, то хворий лікується відповідно до встановленого не туберкульозного діагнозу. Якщо після дообстеження діагноз підозри на туберкульоз не знятий або лікар підтвердив туберкульоз у хворого, то він направляє його до районного фтизіатра чи у протитуберкульозний диспансер.

Районний фтизіатр чи дільничний фтизіатр при підтвердженні діагнозу туберкульозу заповнює на нього «Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ф. № ТБ 01)», на основі якої проводиться контрольоване лікування хворого, і хворого беруть на облік диспансеру - дані передають районному фтизіатру, який заносить дані про хворого в “Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ф. № ТБ 03/".

Будь-який лікар, що діагностував новий випадок активного туберкульозу з бактеріовиділенням чи без нього, заповнює “Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву (ф. № 089/о) ”, якщо хворий вперше звернувся з туберкульозом за медичною допомогою в поточному році. Це повідомлення передається в протитуберкульозну установу за місцем проживання хворого, а на бактеріовиділювача - копія форми передається в районну санітарно- епідеміологічну станцію за місцем проживання хворого.

При виявленні мікобактерій туберкульозу будь-яким методом (вперше в хворого, котрий ніколи їх не виділяв, чи повторно у хворого раніше знятого з епідеміологічного обліку) протитуберкульозний диспансер направляє в 3- денний термін “Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/о) ” у районну санітарно-епідеміологічну станцію.

Це і є система реєстрації хворих на туберкульоз в Україні в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії.

8.2.

<< | >>
Источник: Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с.. 2007

Еще по теме Система реєстрації випадків туберкульозу:

 1. ДОДАТОК 1 ЗАКОН УКРАЇНИ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
 2. Епідемічна ситуація з туберкульозу в світі
 3. ДОТС-стратегія
 4. Контроль за туберкульозом на засадах ДОТС-стратегії
 5. Обласний (територіальний) рівень
 6. Районний рівень
 7. Технологія пасивного виявлення хворих на туберкульоз легенів
 8. Санітарна профілактика
 9. Система реєстрації випадків туберкульозу
 10. Система контролю за лікуванням хворих на туберкульоз
 11. Контроль діяльності лабораторної служби
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -