<<
>>

Стандартизований режим, лікування,

що відповідає особливим умовам, захворювання, в тому числі DOT - для зниження ризику появи стійкості до препаратів, надання підтримки пацієнту з метою покращання виконання вимог режиму лікування і можливості вилікування.

Лікування є основним елементом боротьби із туберкульозом, зокрема організований і стандартизований режим лікування захворювання на туберкульоз серед дорослих і дітей, не зважаючи на те, чи це туберкульоз із позитивним результатом дослідження мазка мокротиння, чи із негативним результатом дослідження мазка або позалегенева форма туберкульозу. У всіх випадках, слід виконувати інструкції, рекомендовані і опубліковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо класифікації і нагляду за пацієнтами. Згідно з цими інструкціями, основна увага приділяється використанню найбільш ефективної тривалості режиму лікування шість місяців чотирма препаратами з використанням комбінованих препаратів з фіксованою дозою - з метою виконання вимог режиму лікування і попередження ризику появи стійкості до препаратів. Також розроблені окремі інструкції Всесвітньої організації охорони здоров’я, що стосуються нагляду за пацієнтами, хворими на туберкульоз з медикаментозною стійкістю.

Підтримка, що надається пацієнту, і DOT (безпосередній нагляд за лікуванням). Медична допомога, що надається пацієнтам, хворим на туберкульоз, має враховувати фактори, що можуть спричинити перерви у лікуванні і припинення лікування. Безпосередній нагляд за лікуванням (DOT) допомагає пацієнтам приймати препарати регулярно і завершити лікування, попередити розвиток стійкості до препаратів. DOT має проводитись згідно зі специфікою захворювання та вимог пацієнта, передбачаючи виконання вимог режиму лікування як з боку пацієнта (регулярне прийняття препаратів), так і з боку лікаря (надання відповідної допомоги і підтримки). В залежності від місцевих умов, DOT може надаватися медичним закладом, на робочому місці, або вдома.

Допомога має надаватися „партнером", який налагодив контакт з пацієнтом, а його діяльність має контролювати медичний заклад. Групи по наданню підтримки пацієнту забезпечують покращання виконання вимог режиму лікування.

Покращання доступу до лікування. Слід прийняти заходи, згідно з місцевими умовами, що допоможуть ідентифікувати і визначити фізичні, фінансові, соціальні і культурні перешкоди, перешкоди, пов’язані із системою охорони здоров’я, що не дають можливості отримати доступ до медичної допомоги пацієнтам, які хворіють на туберкульоз. Слід приділити найбільш уваги бідним шарам населення і населенню, що складає групу ризику. Можна навести приклади відповідних дій, як допоміжних до лікування, у бідних сільських та міських районах - залучення лікарів, які працюють у безпосередній близькості до місця проживання пацієнтів, безкоштовна медична допомога, надання психологічної і юридичної підтримки, інформоване забезпечення усіх етапів лікування, окремо для чоловіків і жінок, зміна ставлення медичного персоналу, забезпечення захисту і зв’язку.

<< | >>
Источник: Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с.. 2007

Еще по теме Стандартизований режим, лікування,:

 1. Стоп ТБ стратегія
 2. 1. Покращення якості DOTS-стратегії.
 3. Стандартизований режим, лікування,
 4. Міжнародні стандарти, що регулюють надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на туберкульоз.
 5. Адаптована ДОТС-стратегія
 6. Контроль за туберкульозом на засадах ДОТС-стратегії
 7. Концепція Національної програми контролю за туберкульозом
 8. Антимікобактеріальні препарати
 9. Лікування хворих категорії 4
 10. Патогенетичне лікування
 11. Лікування туберкульозу кісток і суглобів
 12. Хіміопрофілактика
 13. Контроль діяльності лабораторної служби
 14. диспансерний нагляд ТА ТРИВАЛИЙ ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ З ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -