<<
>>

Ведення пацієнтів, які перервали лікування

Іноді пацієнти припиняють прийом протитуберкульозних препаратів. Це відбувається тому, що медичний працівник не пояснив пацієнту важливість прийому всіх антимікобактеріальних препаратів протягом усього курсу лікування або не зумів правильно інформувати хворого про побічні дії препаратів.

Коли хворий повертається в лікувальну установу після перерви в лікуванні, то медичний працівник повинен відновити антимікобактеріальну терапію, при необхідності змінивши схему лікування.

Ведення пацієнтів, що перервали лікування, ґрунтується на тому обсязі терапії, яку пацієнт встиг одержати до переривання лікування, а також на тривалості перерви в лікуванні, і у окремих пацієнтів - на результаті повторного дослідження мазка мокротиння.

Як тільки хворий прийшов для продовження антимікобактеріальної терапії після перерви, або коли медичний працівник знайшов хворого і умовив його продовжити лікування, то хворого слід обстежити так:

1. Збір скарг і анамнезу.

2. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки.

3. Дослідження мокротиння методом мікроскопії.

4. Бактеріологічне дослідження мокротиння (посів).

5. Тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів.

Враховуючи результати дослідження, ведення пацієнтів, які перервали

лікування, категорії 1 (Каті), наведені у таблиці 5.3.5.1, категорії 2 (Кат2) - у таблиці 5.3.5.2, категорії 3 (Кат3) - у таблиці 5.3.5.3.

Таблиця 5.3.5.1 - Ведення пацієнтів категорії 1, що перервали лікування

Тривалість лікування до перерви Трива

лість

перер

ви

Аналіз мазка на КСБ Результа т аналізу мазка на КСБ Результат Перереє

страція

Курс лікування
Менше 1 міс. Хворого відносят категорією 1 (Кат1 ь до нового випадку.
Заново починають лікування за ) без перереєстрації 1
1-2 міс. Менше 2 тиж. Нема - - Ні Продовжувати лікування за Кат1 2
2-7

тиж.

Є Нег. - Ні Продовжувати лікування за Кат1 2
Поз. - Ні Продовжити інтенсивну фазу на 1 міс за Кат1
8 тиж. і більше Є Нег. Перерва

не

лікування

Лікування

після

перерви

Почати лікування за Кат2
Поз.
Більше 2 міс. Менше 2 тиж. Нема - - Ні Продовжувати лікування за Кат1
2-7

тиж.

Є Нег. - Ні Продовжувати лікування за Кат1
Поз. - Ні Заново почати лікування за Кат1 1
8 тиж. і більше Є Нег. Перерва

не

лікування

Рішення приймає лікар 3 Лікування на розсуд лікаря 4
Поз. Перерва

не

лікування

Лікування

після

перерви

Почати лікування за Кат2

1 Пацієнт повинен приступити до лікування із самого початку.

Тривалість курсу

лікування слід вважати з моменту поновлення лікування.

2 Пацієнт повинен прийняти всі 60 доз антимікобактеріальних препаратів у початковій (інтенсивній) фазі лікування.

3 Перереєстрація залежить від обраної лікувальної тактики.

4 Варто виходити з: 1) числа недоотриманих доз і 2) бактеріологічного і клініко- рентгенологічного статусу хворого.

Таблиця 5.3.5.2 - Ведення пацієнтів категорії 2, що перервали лікування

Тривалість лікування до перерви Трива

лість

перер

ви

Аналіз мазка на КСБ Результа т аналізу мазка на КСБ Результат Перереє

страція

Курс лікування
До 3 міс. Менше 2 тиж. Нема - - - Продовжувати лікування за Кат2 1
2-7

тиж.

Є Нег. - - Продовжувати лікування за Кат2 1
Поз. - - Продовжити інтенсивну фазу на 1 міс за Кат2
8 тиж. і більше Є Нег. - - Продовжувати лікування за Кат2 1

початковій фазі лікування.

Тривалість лікування до перерви Трива

лість

перер

ви

Аналіз мазка на КСБ Результа т аналізу мазка на КСБ Результат Перереє

страція

Курс лікування
Поз. Перерва

не

лікування

Лікування

після

перерви

Заново почати

2

лікування за Кат2

Більше 3 міс. Менше 2 тиж. Нема - - - Продовжувати лікування за Кат2
2-7

тиж.

Є Нег. - - Продовжувати лікування за Кат2
Поз. Заново почати лікування за Кат2 1 або лікувати відповідно з результатами резистентності
8 тиж.
і більше
Є Нег. Перерва

не

лікування

Рішення приймає лікар 4 Лікування на розсуд лікаря 5
Поз. Перерва

не

лікування

Лікування

після

перерви

Заново почати лікування за Кат2 або лікувати відповідно з результатами резистентності

1 Пацієнт повинен прийняти всі 90 доз антимікобактеріальних препаратів у

2 Пацієнт повинен приступити до лікування із самого початку. Тривалість курсу лікування вважається з моменту поновлення лікування.

3 Пацієнт повинен прийняти всі 60 доз антимікобактеріальних препаратів у початковій фазі лікування.

4 Перереєстрація залежить від обраної лікувальної тактики.

5 Варто виходити з: 1) числа недоотриманих доз і 2) бактеріологічного і клініко-

рентгенологічного статусу хворого.

Таблиця 5.3.5.3 - Ведення пацієнтів категорії 3, що перервали лікування

Тривалість лікування до перерви Трива

лість

перер

ви

Аналіз мазка на КСБ Результа т аналізу мазка на КСБ Результат Перереє

страція

Курс лікування
Менше 1 міс. Хворого відносять до нового випадку. Заново починають лікування за категорією 1 без перереєстрації 1
Більше 1 міс. Менше 8 тиж. Нема - - Ні Продовжувати лікування за Кат3 2
8 тиж. і більше Є Нег. Перерва

не

лікування

Вирішує лікар 3 Лікувальна тактика на розсуд лікаря 4
Поз. Перерва

не

лікування

Лікування

після

перерви

Заново почати лікування за Кат 2

1 Пацієнт повинен приступити до лікування із самого початку.

Тривалість курсу

лікування вважається з моменту поновлення лікування.

2 Пацієнт повинен прийняти всі 60 доз антимікобактеріальних препаратів у початковій фазі лікування.

3 Перереєстрація залежить від обраної лікувальної тактики.

4 Варто виходити з: 1) числа недоотриманих доз і 2) бактеріологічного і клініко- рентгенологічного статусу хворого.

Результат лікування після перерви оцінюють так, як і усіх інших хворих, а саме наприкінці лікування слід у первинній медичній документації

(«Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)», «Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)») записати його результат, який увійде пізніше у статистичну звітність («Квартальний звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз наприкінці інтенсивної фази лікування (ТБ

10) », «Квартальний звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому (ф. № ТБ 08)»). Можливі такі результати лікування згідно з «Медичною карткою лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)».

1. Вилікування (за мазком; за посівом)

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Пацієнт з негативними результатами бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або посівом) в останній місяць лікування та принаймні один раз при попередніх дослідженнях та який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, вважається вилікуваним за мазком чи посівом, тобто вилікуванням підтвердженим мазком чи посівом.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може бути вилікуваним «За Мазком» тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів «проріс»), або взагалі посів не було зроблено.

2. Вилікування клініко-рентгенологічне

Вилікування підтверджене клініко-рентгенологічними даними, або вилікування клініко-рентгенологічне, передбачає загоєння деструкції чи каверни (якщо вони були), або досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації.

3. Лікування завершене

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Таким, що завершив лікування, вважається хворий:

у якого до початку лікування був негативний результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;

який отримав всі дози антимікобактеріальних препаратів, передбачені режимом лікування, і

до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.

До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідного числа негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-му місяці й пізніше

4. Невдале лікування (за мазком; за посівом; клініко- рентгенологічне)

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з’являється бактеріовиділення (за мазком або посівом) або відсутня клініко- рентгенологічна стабілізація після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців..

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат.

Іншими словами, хворий може мати результат «Невдале лікування» «За Мазком» тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів «проріс»), або взагалі посів не було зроблено.

Невдале лікування клініко-рентгенологічне вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком або посівом) відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом, інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним пневмотораксом тощо, тобто клініко-рентгенологічно туберкульозний процес зберігається активним, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-, К—), тобто немає клініко-рентгенологічної стабілізації.

В разі «Невдалого лікування» хворий потребує негайної перереєстрації в категорію 2 і початку режиму повторного лікування (заводиться нова форма Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) з новим реєстраційним номером; в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) та в новій формі Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ

1) в графах «Примітки» зазначається попередній районний реєстраційний номер).

5. Помер

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють «смерть від туберкульозу» і «смерть від інших причин».

6. Повторно перерване лікування

Цей результат реєструється у разі, коли хворий повторно перервав лікування на два і більше місяця. Записавши «галочкою» (V) цей результат дописують цифру — на скільки днів хворий перервав лікування.

7. Переведений / Вибув, куди?

Переведеним або Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в’язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий, тобто він переведений в інший Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

5.3.6.

<< | >>
Источник: Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с.. 2007

Еще по теме Ведення пацієнтів, які перервали лікування:

 1. ДОДАТОК 1 ЗАКОН УКРАЇНИ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
 2. ДОТС-стратегія
 3. Контроль за туберкульозом на засадах ДОТС-стратегії
 4. Організаційні підходи до лікування хворих на туберкульоз
 5. Антимікобактеріальні препарати
 6. Ведення пацієнтів, які перервали лікування
 7. Побічні ефекти основних антимікобактеріальних препаратів
 8. 3. Розподіл препаратів у райони, адміністративні території та медичні установи
 9. Система реєстрації випадків туберкульозу
 10. Система контролю за лікуванням хворих на туберкульоз
 11. Контроль лікування пацієнтів другої категорії
 12. Реєстрація результатів моніторингу лікування хворих
 13. Звіт про конверсію мокротиння наприкінці інтенсивної фази лікування
 14. Когортний аналіз наслідків лікування хворих на туберкульоз
 15. РОЗДІЛ 21. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ
 16. ЗМІСТ
 17. БАКТЕРІАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
 18. цукровий діабет у дітей
 19. ІНТЕГРОВАНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -