<<

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З ТУБЕРКУЛЬОЗУ.......................

4

1.1. Епідемічна ситуація з туберкульозу в світі.............................. 6

1.2. Епідемічна ситуація з туберкульозу в Україні........................ 9

1.3. Проблеми щодо контролю за туберкульозом в Україні...... 11

1.4. Причини неконтрольованої ситуації з туберкульозу в Україні 13

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В

УКРАЇНІ........................................................................................................... 15

2.1. Системи організації контролю за туберкульозом................ 16

2.1.1. Планова радянська система.................................................. 16

2.1.2. ДОТС-стратегія....................................................................... 17

2.1.3. Стоп ТБ стратегія................................................................... 20

2.1.4. Адаптована ДОТС-стратегія................................................. 41

2.2. Організація протитуберкульозної допомоги населенню України ..43

2.3. Контроль за туберкульозом на засадах ДОТС-стратегії..... 50

2.4. Концепція Національної програми контролю за туберкульозом ... 53

2.5. Контроль за туберкульозом в Україні на засадах Адаптованої

ДОТС-стратегії............................................................................................... 64

2.5.1. Центральний рівень............................................................... 64

2.5.2. Обласний (територіальний) рівень...................................... 65

2.5.3. Районний рівень...................................................................... 70

2.5.4. Загальна лікувальна мережа................................................

74

РОЗДІЛ 3. ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І

ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ.................................................... 77

3.1. Етіологія туберкульозу............................................................. 77

3.2. Епідеміологія туберкульозу..................................................... 78

3.3. Патогенез туберкульозу........................................................... 80

3.4. Патоморфологія туберкульозу................................................ 83

3.5. Латентна туберкульозна інфекція і туберкульоз.................. 85

3.6. Ризик розвитку туберкульозу.................................................. 87

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

........................................................................................................................... 89

4.1. Раннє виявлення хворих на туберкульоз............................... 89

4.2. Пасивне виявлення хворих на туберкульоз.......................... 90

4.2.1. Технологія пасивного виявлення хворих на туберкульоз легенів91

4.2.2. Особливості пасивного виявлення хворих на позалегеневий

туберкульоз................................................................................................ 107

4.2.2.1. Виявлення хворих на туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів 108

4222. Виявлення хворих на туберкульоз сечостатевих органів.... 108

4.2.2.3. Виявлення хворих на туберкульоз кісток і суглобів. 111

4.2.2.4. Виявлення хворих на туберкульоз шкіри.................. 112

4.2.2.5. Виявлення хворих на туберкульоз очей..................... 113

4.2.2.6. Виявлення хворих на туберкульоз центральної нервової

системи та мозкових оболонок.................................................................... 113

4.2.3. Вартість пасивного виявлення хворих на туберкульоз.. 115

4.3. Активне виявлення хворих на туберкульоз...................... 116

4.3.1. Активні клінічні методи виявлення хворих на туберкульоз 117

4.3.2.

Активні скринінгові методи виявлення хворих на туберкульоз 120

4.3.2.1. Туберкулінодіагностика................................................... 121

4.3.2.1.1. Медико-економічні аспекти туберкулінодіагностики 131

4.3.2.2. Флюорографія.................................................................... 133

4.3.2.2.1. Медико-економічні аспекти флюорографії................. 143

4.3.2.3. Інші скринінгові методи виявлення хворих на туберкульоз... 145

4.3.2.3.1. Медико-економічні аспекти скринінгової мікроскопії мазка

.......................................................................................................................... 148

4.3.2.3.2. Чутливість і специфічність скринінгових тестів......... 150

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

.......................................................................................................................... 152

5.1. Організаційні підходи до лікування хворих на туберкульоз 152

5.2. Антимікобактеріальні препарати......................................... 167

Ізоніазид.......................................................................................................... 169

Рифампіцин.................................................................................................... 170

Піразинамід.................................................................................................... 172

Етамбутол....................................................................................................... 173

Стрептоміцину сульфат................................................................................ 174

Ріфабутин........................................................................................................ 174

Морфазинамід................................................................................................ 176

Етіонамід........................................................................................................

176

Протіонамід.................................................................................................... 176

Канаміцину сульфат..................................................................................... 177

Флориміцину сульфат.................................................................................. 177

Натрію пара-аміносаліцилат....................................................................... 177

Тіоацетазон.................................................................................................... 178

Капреоміцин................................................................................................... 179

Циклосерин.................................................................................................... 180

Офлоксацин................................................................................................... 180

Кларитроміцин.............................................................................................. 181

Амікацин........................................................................................................ 181

Амоксиклав.................................................................................................... 182

Пефлоксацин.................................................................................................. 184

Ципрофлоксацин........................................................................................... 185

Флуренізид..................................................................................................... 187

5.2.1. Комбіновані антимікобактеріальні препарати з фіксованими

дозами......................................................................................................... 188

5.3. Стандартизована антимікобактеріальна терапія туберкульозу .... 188

5.3.1 Основні принципи антимїкобактерїальної терапії........... 189

5.3.2. Лікування хворих категорії 1.............................................

196

5.3.3. Лікування хворих категорії 2............................................. 199

5.3.4. Лікування хворих категорії 3............................................. 201

5.3.5. Ведення пацієнтів, які перервали лікування.................... 203

5.3.6. Лікування хворих категорії 4............................................. 208

5.4. Несприятливі реакції на антимікобактеріальні препарати, їх

моніторинг та усунення............................................................................ 211

5.4.1. Побічні ефекти основних антимікобактеріальних препаратів... 211

Побічні реакції шкіри............................................................................... 218

Токсичний гепатит.................................................................................... 218

Резистентність мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів, як наслідок нераціонального лікування.................................................................................................... 219

Підвищена чутливість організму до антимікобактеріальних препаратів

..................................................................................................................... 220

Попередження й усунення непереносності антимікобактеріальних

препаратів.................................................................................................. 221

5.4.2. Моніторинг побічних ефектів антимікобактеріальних препаратів

..................................................................................................................... 222

5.5. Додаткові методи лікування хворих на туберкульоз........ 224

5.5.1. Патогенетичне лікування.................................................... 224

5.5.2. Колапсотерапевтичні методи лікування хворих на туберкульоз

легень.......................................................................................................... 235

5.5.3. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень.....

238

7.5.4. Особливості лікування хворих на позалегеневі форми

туберкульозу.............................................................................................. 249

Лікування хворих на туберкульоз мозкових оболонок і центральної

нервової системи........................................................................................ 250

Лікування туберкульозу кишок, очеревини, брижових лімфатичних

вузлів........................................................................................................... 251

Лікування туберкульозу кісток і суглобів............................................. 256

Лікування туберкульозу сечових і статевих органів............................ 261

Лікування туберкульозу шкіри і підшкірної клітковини.................... 263

Лікування туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів............ 263

Лікування туберкульозу ока................................................................... 264

Лікування туберкульозу серозних оболонок (полісерозити)............... 265

Лікування туберкульозу молочної залози............................................. 267

Лікування туберкульозу щитовидної залози........................................ 267

Лікування туберкульозу наднирників................................................... 267

Лікування туберкульозу язика................................................................ 268

Лікування туберкульозу стравоходу...................................................... 268

Лікування туберкульозу печінки............................................................ 268

Лікування туберкульозу жовчного міхура............................................ 269

Лікування туберкульозу підшлункової залози......................................... 269

Лікування туберкульозу селезінки............................................................. 269

Лікування туберкульозу сальника............................................................. 270

Лікування туберкульозу черевної стінки................................................... 270

Лікування туберкульозу грижі.................................................................... 270

5.5.5. Спостереження за хворими після завершення

антимікобактеріальної терапії..................................................................... 270

5.6. Лікування ускладнень легеневого та позалегеневого туберкульозу

..................................................................................................................... 271

Кровохаркання і легенева кровотеча......................................................... 271

Шлункова кровотеча.................................................................................... 273

Кишкова кровотеча...................................................................................... 273

Кровотеча з нирок і сечовивідних шляхів................................................. 273

Кровотеча з жіночих статевих органів....................................................... 274

Г остра анемія................................................................................................ 274

Спонтанний пневмоторакс.......................................................................... 276

Сухий плеврит............................................................................................... 277

Ексудативний плеврит................................................................................. 278

Тромбоемболія легеневої артерії................................................................. 278

Г острий живіт............................................................................................... 279

Паранефрит.................................................................................................... 279

Гостра наднирникова недостатність........................................................... 279

Г остра ниркова і нирково-печінкова недостатність................................ 280

Анурія............................................................................................................. 281

Амілоїдоз........................................................................................................ 281

РОЗДІЛ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРЕПАРАТАМИ ТА ВИТРАТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ........................ 282

6.1. Розрахунок необхідної кількості антимікобактеріальних препаратів

..................................................................................................................... 283

6.2. Замовлення антимікобактеріальних препаратів................ 296

6.3. Розподіл препаратів у райони, адміністративні території та медичні

установи..................................................................................................... 297

6.4. Дотримання терміну придатності препаратів..................... 300

6.5. Облік кількості препаратів, які є в запасі............................ 300

6.6. Потреба у витратних матеріалах, які застосовуються для ін’єкцій

стрептоміцину............................................................................................ 302

6.7. Потреба у контейнерах для збору мокротиння................... 305

6.8. Розрахунок необхідної кількості предметних скелець........ 309

6.9. Замовлення, розподіл і контроль запасів контейнерів для збору

мокротиння і предметних скелець.............................................................. 310

6.10. Підтримка необхідного запасу форм і реєстраційних журналів. 311

РОЗДІЛ 7. ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ...................................... 325

7.1. Специфічна імунопрофілактика туберкульозу................... 326

7.2 Хіміопрофілактика................................................................... 336

7.3 Санітарна профілактика......................................................... 341

7.4 Соціальна профілактика......................................................... 353

7.5. Профілактика нозокоміального туберкульозу.................. 356

РОЗДІЛ 8. СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ, КОНТРОЛЮ, ЗВІТНОСТІ ТА МОНІТОРИНГУ туберкульозу......................................................................................................................... 362

8.1. Система реєстрації випадків туберкульозу......................... 362

8.2. Система контролю за лікуванням хворих на туберкульоз 373

8.2.1. Контроль лікування пацієнтів першої категорії.............. 378

8.2.2. Контроль лікування пацієнтів другої категорії............... 381

8.2.3. Контроль лікування пацієнтів третьої категорії.............. 383

8.2.4. Контроль лікування хворих на позалегеневий туберкульоз 385

8.2.5. Контроль лікування пацієнтів четвертої категорії.......... 386

8.2.6. Реєстрація результатів моніторингу лікування хворих.. 386

8.3. Контроль діяльності лабораторної служби......................... 394

8.4. Система звітності виявлення та лікування випадків туберкульозу

......................................................................................................................... 408

8.4.1. Звітність про виявлені нові випадки та рецидиви туберкульозу408

8.4.2. Звітність про наслідки лікування хворих на туберкульоз 423

8.4.2.1. Звіт про конверсію мокротиння наприкінці інтенсивної фази лікування 424

8.4.2.2. Когортний аналіз наслідків лікування хворих на туберкульоз 430

8.4.2.3. Звіт про результати стійкості мікобактерій туберкульозу до

антимікобактеріальних препаратів........................................................... 450

8.5. Епідеміологічний нагляд і контроль за туберкульозом.... 461

8.5.1. Епідеміологічний нагляд за хіміорезистентним туберкульозом 472

8.5.2. Епідеміологічний нагляд за ВІЛ-асоційованим туберкульозом 478

8.6. Моніторинг і оцінка туберкульозу....................................... 483

8.6.1. Моніторинг і оцінка протитуберкульозних заходів та

Національної програми контролю за туберкульозом............................. 493

Розділ 9. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФТИЗІАТРІЇ........................... 498

9.1. Основні засади менеджменту............................................... 498

9.2. Загальні риси менеджменту і маркетингу у фтизіатрії...... 502

9.3. Якість в боротьбі з туберкульозом....................................... 504

РОЗДІЛ 10. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСНОМУ

ЕТАПІ............................................................................................................. 507

10.1. Адаптивна організація менеджменту.................................. 508

10.2. Роль лідера в менеджменті.................................................... 509

10.3. Маркетинг - інтегральна функція менеджменту............... 509

10.4. Основні нормативно-правові документи менеджера з контролю за

туберкульозом........................................................................................... 511

10.5. Функціональні обов’язки менеджера з контролю за туберкульозом 513

10.6. Стан і вдосконалення менеджменту по контролю за

туберкульозом в Україні.............................................................................. 517

Виявлення хворих на туберкульоз............................................................. 518

Профілактика туберкульозу....................................................................... 521

Лікування хворих на туберкульоз.............................................................. 523

Диспансеризація............................................................................................ 524

Моніторинг.................................................................................................... 524

Глобальні проблеми фтизіатрії................................................................... 524

Протитуберкульозна робота лікувально-профілактичних закладів.... 525 РОЗДІЛ 11. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ - ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ...................... 529

11.1. Вартість основних протитуберкульозних заходів та їх

ефективність............................................................................................... 530

11.2. Економічні збитки від туберкульозу в країні.................... 532

11.3. Загальні витрати на протитуберкульозні заходи і загальний ущерб

від туберкульозу........................................................................................... 534

11.4. Медико-економічне обґрунтування пріоритетних напрямів

контролю за туберкульозом........................................................................ 535

11.5. Роль ризиків і припущень в менеджменті.......................... 539

РОЗДІЛ 12. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КОНТРОЛЮ ЗА

туберкульозом.............................................................................................. 542

12.1. Основні поняття про проекти.............................................. 542

12.2. Організація управління проектами.................................... 544

12.3. Оцінка ефективності проекту............................................... 548

РОЗДІЛ 13. ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-ПЛАНУ........................................... 550

13.1. Мета і задачі бізнес-плану.................................................... 550

13.2. Структура бізнес-плану........................................................ 551

РОЗДІЛ 14. ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В БАНКУ...................................... 553

14.1. Відкриття рахунків у національній валюті України........ 554

14.2. Відкриття рахунків в іноземній валюті.............................. 555

РОЗДІЛ 15. ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

........................................................................................................................ 555

15. 1. Тендерний комітет закладу................................................ 555

15.2. Як організувати та провести торги (тендери).................... 559

15.2.1. Процедури здійснення закупівлі....................................... 560

15.2.2. Тендерна документація...................................................... 561

15.2.3. Оголошення про заплановану закупівлю....................... 563

15.2.4. Надання і роз’яснення тендерної документації............... 564

15.2.5. Подання тендерних пропозицій........................................ 564

15.2.6. Розкриття тендерних пропозицій..................................... 565

15.2.7. Оцінка та порівняння пропозицій і визначення переможців ... 566

15.2.8. Відхилення тендерних пропозицій................................... 567

15.2.9. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про

закупівлю................................................................................................... 567

15.3. Оскарження щодо застосування процедур закупівель..... 568

РОЗДІЛ 16. ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 569

16.1. Пред’явлення митному органу товарів, що переміщуються через

митний кордон............................................................................................... 570

16.2. Митне оформлення 571

16.3. Пропуск товарїв через митний кордон............................................................................................................. 572

16.4. Митний брокер і митний перевізник.................................. 573

16.5. Митний режим щодо товарїв............................................... 574

16.6. Санітарний огляд вантажів на митній території України 576

16.7. Порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що

надходять у вигляді гуманітарної допомоги............................................. 578

16.8. Порядок ввезення на територію України незареєстрованих

лікарських засобів......................................................................................... 579

РОЗДІЛ 17. ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ............ 580

17.1. Задачі та загальні принципи обліку матеріалів................ 581

17.2. Облік руху матеріальних цінностей.................................... 582

17.3. Облік надходжень матеріалів.............................................. 583

17.4. Облік відпустки матеріалів у структурні підрозділи........ 583

17.5. Облік відпустки матеріалів за межі установи.................... 584

17.6. Облік матеріалів і контроль за їх рухом на складах (у коморах) 584

17.7. Облік матеріальних цінностей у бухгалтерії..................... 586

17.8. Інвентаризація матеріалів і обладнання............................ 586

17.9. Матеріальна відповідальність працівників медичного закладу.. 587

17.10. Порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних

установ........................................................................................................ 588

РОЗДІЛ 18. МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ 591

18.1. Основні засади метрологічної діяльності........................... 591

18.2. Повірка засобів вимірювальної техніки............................. 593

18.3. Державний метрологічний нагляд...................................... 594

18.4. Метрологічний контроль і експертиза............................... 595

РОЗДІЛ 19. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ............................................................................ 596

19.1. Охорона праці........................................................................ 596

19.1.1. Інструктажі з охорони праці............................................. 597

19.1.2. Нещасні випадки: повідомлення про них та їх розслідування. 599

19.1.3. Розслідування причин професійних захворювань......... 603

19.1.4. Облік нещасних випадків.................................................. 604

19.1.5. Контроль за справністю електричних мереж................. 606

19.1.6. Контроль газових мереж................................................... 607

19.2. Пожежна безпека медичних закладів................................. 609

19.2.1. Розслідування причин і облік пожеж............................... 612

19.2.2. Відповідальність за виникнення пожежі......................... 613

РОЗДІЛ 20. САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА В БОРОТЬБІ З

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ...................................................................................... 613

20.1. Організація санітарно-освітньої роботи серед населення 614

20.2. Організація санітарно-освітньої роботи серед хворих..... 616

РОЗДІЛ 21. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ

ЗАКЛАДІВ..................................................................................................... 619

21.1. Що перевіряти?...................................................................... 619

21.2. Вирішення виявлених проблем і недоліків........................ 630

Висновок........................................................................................................ 631

3 Для категорій 1 і 3 фаза продовження лікування складає 18 тижнів (4 міс.), а препарати приймаються 3 рази в тиждень (18 • 3 дні = 54 дня). Для категорії 2 фаза продовження лікування займає 22 тижні (5 міс.), а препарати приймаються 3 дні на тиждень (22 • 3 = 66 днів).

Дія 3: визначення загальної кількості таблеток чи флаконів кожного препарату, необхідного для лікування усіх хворих на туберкульоз при всіх режимах лікування протягом кварталу

Щоб визначити загальну кількість таблеток чи флаконів кожного препарату, необхідну для лікування усіх хворих на туберкульоз при всіх режимах лікування протягом кварталу, районний фтизіатр повинен розрахувати кількість кожного препарату (H, R, Z, E і S), виконавши наступні дії.

Помножити кількість зареєстрованих у минулому кварталі пацієнтів по кожній категорії лікування (див. вище «Приклад робочого листка для визначення орієнтовної кількості пацієнтів, що зареєстровані в минулому кварталі за кожним режимом лікування») на приблизну кількість таблеток чи флаконів кожного препарату, що необхідна для лікування одного пацієнта з урахуванням режиму (див. табл. 9.1.3. Орієнтовна кількість таблеток/флаконів антимікобактеріальних препаратів, що потрібна одному хворому з урахуванням

<< |
Источник: Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с.. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стрессоры
 2. 1.1.4. Вообще, суть и название большинства известных теорий старения
 3. окислительный стресс и повышенный уровень ПОЛ при старении животных
 4. 1.6. Некоторые «парадоксальные» феномены при старении
 5. 3.1. Сходство направления изменений при стимуляцииклеток опухолевыми промоторами и канцерогенезе
 6. 6.3. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологического отряда и его подразделений.
 7. 21. Проблема взаємин людини і суспільства в теорії Фрома. Механізми втечі від волі (авторитаризм, деструктивність, «конформність автомата»).
 8. 2. Физиологические проявления стресса
 9. Определение стоимости денег
 10. 2 . Менталітет та ментальність
 11. Кордоцентризм Куліша
 12. Как боль вызывает страдание?
 13. При оценке психического статуса необходимо акцентировать внимание на следующих проблемах больного:
 14. Изменения в организме при стрессе
 15. Структурная организация моторного контроля
 16. Роль холинергической системы стриатума в регуляции двигательного поведения
 17. Изменения клеток при старении.
 18. 1.1. Специфические особенности труда студентов
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -