<<
>>

2.2. Фізичні канцерогени

кнують природні фізичні канцерогени — уль­трафіолетова радіація, космічне випромінювання (Y-промені, нейтрони) та інкорпоровані в організ­мі радіонукліди — вуглець, калій, радон.

Мабуть, ці фонові фактори не відіграють істотної ролі у ви­никненні раку.

Науково-технічна революція спричинилася до збільшення і глобального розповсюдження радіо­нуклідів з а-, в- і Y-випромінюванням. Внаслідок аварій на АЕС, неякісного захоронення «відпра­цьованих» радіоізотопів, аварій атомних реакторів, підводних човнів, ядерних вибухів тощо зростає радіоактивність води, грунту, повітря. У медичній практиці розширився діапазон застосування різних методик та технологій, пов'язаних із опромінен­ням організму рентгенівськими та Y-променями, введенням в організм радіонуклідів. Зменшення озонового шару в атмосфері збільшує на Землі активність ультрафіолетових променів з неперед­баченим шкідливим впливом на природу, що ви­ходить за межі онкології.

За сучасними міжнародними нормативами, гранично допустимою дозою опромінення є доза 0,05 Зв (5 бер) на рік для професійних працівни­ків, які безпосередньо працюють з джерелами іонізуючих випромінювань, і 0,005 Зв (0,5 бер) для окремих контингентів населення, що прожи­вають на території контрольованої в радіаційному відношенні зони. Але доведено, що й ці гранично допустимі дози не є байдужими для здоров'я лю­дей. Дослідження останніх років засвідчили, що навіть мінімальні дози опромінення підвищують ризик канцерогенних і мутагенних ефектів.

Слід зазначити, що канцерогенна (мутагенна) дія хімічних канцерогенів та іонізуючої радіції си­нергічна, і тому треба ставитися насторожено до поняття «допустимих» доз, особливо якщо взяти до уваги, що рак частіше виникає в людей з дефіци­том імунітету і генетичною предиспозицією, в яких такі дози не є еквівалентними.

<< | >>
Источник: Онкологія / За ред. Б. Т. Білинського, Ю. М. Стернюка, Я. В. Шпарика — Львів: Медицина світу,1998. — 272с. іл. 1998

Еще по теме 2.2. Фізичні канцерогени:

 1. 2.3. Канцерогенная направленность и следствия глобальнойпероксигенации в клетке
 2. Классификация химических веществ, обладающих канцерогенным действием:
 3. Канцерогенные эффекты облучения
 4. КАНЦЕРОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
 5. Характеристика химических канцерогенов.
 6. Характеристика отдельных групп канцерогенов.
 7. Экологические аспекты циркуляции канцерогенов.
 8. ФІЗИЧНІ КАНЦЕРОГЕНИ
 9. Канцерогенные вещества
 10. Реєстрація фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності з провадження господарської діяльності з медичної практики (без наймання робочої сили)
 11. Реєстрація фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності з провадження господарської діяльності з медичної практики (з найманням робочої сили)
 12. Учение о канцерогенах
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -