<<
>>

Мотиваційна характеристика теми.

Знання причин, механізму розвитку пухлин необхідні спеціалістам різного медичного профілю для своєчасної діагностики, призначення етіопатогенетичної терапії, розробки і прийняття ефективних заходів профілактики.

Головна мета навчання — вміти визначати клініко-морфологічні прояви зрілих (доброякісних) і незрілих (злоякісних) пухлин різного гістогенезу, пояснити ймовірні причини і механізм розвитку, оцінити вихід і значення ускладнень для організму.

Для цього необхідно вміти:

– визначити розпізнавальні мікроскопічні ознаки пухлини від інших форм росту клітин і тканин;

– визначити гістогенез пухлин на підставі мікроскопічної, ультраструктурної, імуногістохімічної характеристик;

– розрізняти зрілі і незрілі пухлини на підставі вираженості тканинного і клітинного атипізму, характеру росту стосовно оточуючих тканин, пояснити ймовірну причину і механізм розвитку;

– визначити основні макроскопічні форми пухлин: вузол, виразку, інфільтрат та кісту;

– визначити морфологічні ознаки метастазів, пояснити механізм їх утворення, ймовірні шляхи метастазування (лімфогенний, гематогенний, периневральний, контактний) епітеліальних і неепітеліальних пухлин;

– прогнозувати ймовірні клінічні прояви та ускладнення зрілих та незрілих пухлин різноманітного гістогенезу.

<< | >>
Источник: Онкологія. Лекція. 2016

Еще по теме Мотиваційна характеристика теми.:

  1. 51. Розвиток особистості в онтогенезі в працях радянських психологів (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін)
  2. Психологічний аналіз педагогічного професіоналізму діяльності викладача ВНЗ.
  3. Мотиваційна характеристика теми.
  4. Сутність категорій «управління»,«менеджмент», «підприємництво»
  5. Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров’я
  6. Сутність і основні риси формальної організації
  7. Аналізбезпосереднього оточення закладу охорони здоров’я
  8. Основні засади менеджменту
  9. Організація управління проектами
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -