<<
>>

Прогресія пухлин.

Під прогресією пухлини розуміють стійку незворотну якісну зміну однієї або декількох властивостей пухлини. Згідно теорії прогресії пухлин окремі властивості злоякісних пухлин можуть значно варіювати, появлятися незалежно одна від одної і комбінуватися, що складає основу незалежної прогресії різних ознак пухлини.

Відповідно теорії прогресії доброякісні пухлини - одна із стадій прогресії, яка не завжди реалізується у вигляді злоякісної пухлини. Тому доброякісні новоутворення поділяють на пухлини з високим і мінімальним ризиком малігнізації. Незалежність прогресії окремих властивостей пухлини визначає непередбаченість її поведінки. Прикладами прогресії пухлин є перехід доброякісної пухлини в злоякісну (малігнізація), перетворення пухлини з гормонально-неактивної в гормонально-активну, розвиток метастазів тощо.

Метастазування — утворення вторинних осередків пухлинного росту (метастазів) в результаті поширення клітин з первинного осередку в інші тканини. Метастази виникають тільки із злоякісних новоутворень.

До числа чинників, які сприяють розвитку метастазів, відносяться слабкі міжклітинні контакти, висока рухливість пухлинних клітин, більш високий гідростатичний тиск в пухлинному вузлі у порівнянні з навколишніми тканинами, більш низькі значення рН в пухлинній тканині (кисле середовище) у порівнянні з навколишніми тканинами (рух клітин здійснюється за градієнтом рН), виділення пухлинними клітинами численних протеаз, наприклад, колагенази.

Метастазування складається з 4 етапів: 1) проникнення пухлинних клітин у просвіт кровоносної або лімфатичної судини; 2) перенесення пухлинних клітин течією крові або лімфи; 3) зупинка пухлинних клітин на новому місці (метастаз — від грец. meta stateo — по-іншому стою); 4) вихід пухлинних клітин в периваскулярну тканину; 5) ріст метастазу.

Основні види метастазів, виходячи з шляхів метастазування, наступні: лімфогенні, гематогенні, імплантаційні та змішані.

Для одних гістогенетичних груп пухлин (наприклад, сарком) характерні гематогенні метастази, для інших (наприклад, раку) — лімфогенні. Метастази, як правило, ростуть швидше, ніж основна пухлина, і тому нерідко більші від неї. Час, який необхідний для розвитку метастазів, всілякий. В одних випадках метастази появляються дуже швидко після виникненням первинного вузла, в інших - вони розвиваються через декілька років після його появи. Зустрічаються також так звані латентні, або дрімаючі метастази, які можуть розвинутися через 7-10 років після радикального видалення первинної пухлини.

1. Лімфогенні метастази — лімфогенні метастази характерні для раків і меланом, але інколи таким шляхом можуть метастазувати і саркоми, для яких загалом більш характерне гематогенне метастазування. Злоякісні клітини по лімфатичних шляхах (рис. 5) спочатку попадають в регіонарні лімфатичні вузли, де їхнє поширення може бути тимчасово зупинене в результаті дії імунної відповіді. При хірургічному лікуванні разом з пухлиною видаляються і регіонарні лімфатичні вузли, що запобігає розвитку ранніх метастазів.

2. Гематогенні метастази — попадання пухлинних клітин у кровоток, як вважають, відбувається на ранніх етапах розвитку багатьох злоякісних новоутворень. Більшість цих злоякісних клітин, як припускається, руйнуються імунною системою, але деякі з них покриваються фібрином і затримуються в капілярах (антикоагулянти, наприклад, гепарин, які запобігають укутуванню клітин фібрином, знижують небезпеку виникнення метастазів в експериментальних тварин). Метастаз виникає тільки тоді, коли в тканинах залишається живими достатня кількість пухлинних клітин. Продукція неопластичними клітинами пухлинного чинника ангіогенезу стимулює ріст нових капілярів навколо клітин пухлини і сприяє васкуляризації метастазу, який росте.

3. Метастазування по порожнинах тіла (обсіменіння) — попадання злоякісних клітин у серозні порожнини тіла (наприклад, плевру, очеревину чи перикард) або субарахноїдальний простір може супроводжуватися поширенням клітин у цих порожнинах (трансцеломічні метастази); наприклад, прямокишково-міхуровий простір (у чоловіків) і прямокишково-матковий простір і яєчники (у жінок) — найчастіша локалізація метастазів в очеревину у хворих на рак шлунка.

Для підтвердження метастазування використовується цитологічне дослідження рідини з цих порожнин на наявність атипових клітин.

4. Дрімаючі метастази — пухлинні клітини, які поширюються по всьому організму, можуть залишатися неактивними (або, принаймні, дуже поволі рости) протягом багатьох років. Для руйнування таких метастазів після проведення радикального хірургічного лікування первинного осередку обов’язково проводиться курс хіміотерапії. До застосування хіміотерапії при деяких типах дисемінованого раку, включаючи злоякісну лімфому, хоріокарциному і пухлини з гермінативних клітин яєчок, не вдавалося отримати задовільних результатів. Після початку застосування хіміотерапії результати лікування різко покращилися. Наявність дрімаючих метастазів не дозволяє говорити про повне вилікування хворого. Для оцінки ефективності лікування при пухлинах використовується критерій виживання протягом 5 років після лікування (п’ятирічне виживання). Однак, виживання протягом 10 і 20 років майже завжди нижче, ніж виживання протягом 5 років, що пояснюється пізньою активацією дрімаючих метастазів.

<< | >>
Источник: Онкологія. Лекція. 2016

Еще по теме Прогресія пухлин.:

 1. МОРФОЛОГІЯ ПУХЛИН
 2. Прогресія пухлин.
 3. Ретробульбарний неврит.
 4. Медичні дослідження
 5. Помилки в медикаментознійтерапії раку[‡‡]
 6. Помилки в гормонотерапії злоякісних пухлин
 7. Пухлини трофобласта
 8. 3.3. Канцерогенез на рівні організму
 9. 4.2. Анатомічна класифікація пухлин за системою TNM з елементами клінічної морфології
 10. 6.3.1. Хіміотерапія
 11. 6.3.2. Гормонотерапія
 12. 16.1. Пухлини шийки матки
 13. 16.5. Трофобластичш хвороби
 14. Розділ 17. Пухлини кісток
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -