<<
>>

Розділ 2. Етіологія пухлин

Етіологія пухлин — це наука про причини їх ви­никнення. Розрізняються як зовнішні, так і внутріш­ні причини, причому вивчення останніх збігається значною мірою з проблемою канцерогенезу.

Ос-

новною причиною раку є фактори зовнішнього середовища хімічної, фізичної та біологічної при­роди. Канцерогенні фактори умовно поділяються на ініціатори і промотори раку, тобто на такі, які є

1 Розглядаючи конкретні локалізаціх раку, ми будемо наводити дані про поширеність цієї локалізації як у світі, так і в Україні.

— 13 —

обов'язковими і умовними причинними фактора­ми і діють на різних фазах малігнізації клітини. Чіт­кої грані між обома згаданими групами немає, тим більше що в сучасних умовах людина постійно пе­ребуває під впливом багатьох ініціаторів і промо­торів раку.

<< | >>
Источник: Онкологія / За ред. Б. Т. Білинського, Ю. М. Стернюка, Я. В. Шпарика — Львів: Медицина світу,1998. — 272с. іл. 1998

Еще по теме Розділ 2. Етіологія пухлин:

 1. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень
 2. Стан і вдосконалення менеджменту по контролю за туберкульозом в Україні
 3. ЛЕКЦІЯ 9 СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР
 4. СИФІЛІС
 5. Приложения
 6. СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
 7. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
 8. Можливості і обмеження морфологічної діагностики в онкології[§]
 9. Застосування радіонуклідної діагностики в онкології: можливості і помилки
 10. Особливості хірургічного методу в онкології
 11. Лікарські помилки в діагностиці та лікуванні раку грудної (молочної) залози[§§§§]
 12. 3.3. Канцерогенез на рівні організму
 13. 6.3.1. Хіміотерапія
 14. Розділ 10. Пухлини грудної залози
 15. Розділ 12. Пухлини шлунка
 16. 20.4. Пухлини сечового мкура
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -