<<
>>

ВІРУСНИЙ ОНКОГЕНЕЗ

І ДНК-, і РНК-віруси можуть стати причиною неоплазій. Присутність вірусного генома в клітині можна виявити різними методами: 1. Методом гібридизації виявляються вірус-специфічні послідовності нуклеїнових кислот; 2.

Визначення вірус-специфічних антигенів на інфікованих клітинах; 3. Відкриття вірус-специфічної мРНК.

A. Онкогенні РНК-віруси: онкогенні РНК-віруси (ретровіруси, які раніше називалися онкорнавірусами) є причиною багатьох новоутворень в експериментальних тварин. Роль ретровірусів була доведена і для деяких пухлин людини.

1. Японська T-клітинна лейкемія — ця форма лейкемії була вперше описана в Японії. Ретровірус (людський T-лімфоцитарний вірус I типу [HTLV-I]) був виділений з клітин цієї пухлини; вірус, як вважають, відіграє пряму етіологічну роль.

2. Пухлини, які пов’язані з ВІЛ-інфекцією — вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є ретровірусом (лентивірус), який уражає в основному Т-лімфоцити (хелпери) людини і викликає розвиток синдрому набутого імунодефіциту (СНІДу). Доведена роль цього вірусу в онкогенезі злоякісних B-клітинних лімфом при СНІДі.

3. Інші пухлини — є неточні докази вірусного походження деяких пухлин кровотворної системи. Біоптати тканин, взяті від багатьох пацієнтів з лейкеміями і лімфомами, містять вірусну зворотну транскриптазу, а також є повідомлення про виділення вірусу в культурах або ідентифікацію вірусної нуклеїнової кислоти в ДНК пухлинних клітин при лейкемії.

Б. Онкогенні ДНК-віруси: декілька груп ДНК-вірусів можуть бути причиною новоутворень у людини.

1. Віруси папіломи — ці віруси викликають доброякісні епітеліальні новоутворення в шкірі та слизових оболонках, включаючи звичайні бородавки, гострокінцеві кондиломи і рецидивуючі папіломи гортані (папі­ломатоз гортані).

2. Вірус Епштейна-Барр (EBV) — цей герпесвірус є причиною інфекційного мононуклеозу – досить поширеного гострого інфек­ційного захворювання. Також він причетний до розвитку лімфоми Беркітта і назофарингеального раку.

3. Вірус гепатиту В — цей вірус, як вважається, є причиною печінково-клітинного раку в Африці, де спостерігається висока захворюваність на гепатит В і є велика кількість носіїв даного вірусу. Тривала проліферація печінкових клітин (регенерація) у відповідь на вірусне пошкодження, ймовірно, є основним чинником, що призводить до неопластичної трансформації.

<< | >>
Источник: Онкологія. Лекція. 2016

Еще по теме ВІРУСНИЙ ОНКОГЕНЕЗ:

  1. ВІРУСНИЙ ОНКОГЕНЕЗ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -