>>

Тема I АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ. ЗОРОВІ ФУНКЦІЇ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

За допомогою зорового аналізатора людина отримує близько 80% інформації про навколишній світ. Знати будову зорового аналізатора повинен лікар будь-якого фаху.

Досконалі знання клінічної анатомії органа зору допомагають розібратися в патогенезі патології придатків ока, очного яблука та зорового нерва. Профілактика захворювань органа зору, своєчасна їх діагностика та лікування повинні бути в центрі уваги при підготовці лікарів усіх фахів. Визначення гостроти зору, поля зору, кольоросприйнят- тя й адаптації дозволяє зробити правильні висновки під час професійного відбору, військової та трудової експертизи.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Уміти:

- аналізувати анатомічні особливості будови органа зору;

- пояснити особливості функцій органа зору;

- визначити гостроту зору, поле зору, темнову адаптацію, кольоросприйняття;

- визначити етапність обстеження хворих із патологією органа зору, навчитися вести медичну документацію.

Ознайомитись:

- з анатомо-гістологічними особливостями будови органа зору та його придатків;

- із принципами профвідбору, лікувально-трудової та військової експертизи при дослідженні зорових функцій;

- із різними видами порушення сутінкового та кольорового зору, методами їх визначення.

Знати:

- анатомо-гістологічні особливості та взаємозв'язки складових очного яблука й допоміжного апарату ока;

- принципи визначення гостроти зору та побудови таблиць;

- основні ознаки кольору, способи визначення кольоросприйняття та види його порушень;

- нормальні межі поля зору на білий та хроматичні кольори;

- методи визначення поля зору та зміни периферичного зору;

- методи визначення темнової адаптації та види її порушення.

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни Знати Уміти
1 Нормальна

фізіологія

теорію академіків I.
M. Сеченова,

I. П. Павлова

пояснити суть акту зору, визначати гостроту зору і поле зору
2 Анатомія,

гістологія

анатомію та гістологію органа зору визначити та назвати на муляжах, таблицях анатомічні утворення очного яблука та його придатків
3 Топографічна анатомія та оперативна хірургія топографічну анатомію зорового аналізатора пояснити з анатомічної позиції синдром верхньоочноямкової щілини
4 Нормальна анатомія, курс ендокринології анатомію м'яза, що піднімає верхню повіку, клініку базедо- вої хвороби пояснити з анатомічної позиції симптом Грефе, гостроту зору вище 1.0, звуження поля зору на кольори при різних загальних захворюваннях
5 Нервові хвороби хід 12-и пар

черепномозкових

нервів

пояснити клініку лагофтальму, клініку парезу лицьового нерва
6 Хірургія і терапія принципи лікарської етики, збору анамнезу і скарг пояснити прояви пресбіопії, вибрати зі скарг ті, що характерні для порушення зору, адаптації і кольоросприйняття

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін Визначення
~T Зорові функції центральний зір, периферичний зір, кольоросприйняття, світлосприйняття, бінокулярний зір
~2~ Поле зору простір, який сприймає нерухоме око
~3~ Скотома ділянка поля зору, яка випадає
~T Гемералопія порушення сутінкового зору

Термін Визначення
"5“ Оболонки очного яблука фіброзна, судинна, сітчаста
~6~ Гострота зору здатність сприймати окремо дві крапки, які знаходяться на мінімальній відстані одна від одної
T^ Адаптація здатність ока пристосовуватися до різного ступеня освітлення
~8~ Нормальна трихромазія здатність ока розрізняти три основні кольори

4.2.

Теоретичні питання до заняття.

1. Анатомія сітківки та провідних шляхів зорового аналізатора.

2. Методи дослідження центрального зору.

3. Визначення нормальної гостроти зору.

4. Теорії кольоросприйняття.

5. Методи дослідження кольоросприйняття, види порушень кольо- росприйняття.

6. Поняття поля зору, методи визначення поля зору, нормальні межі та види порушень.

7. Поняття світловідчуття та світлосприйняття.

8. Визначення і види адаптації, методи дослідження темнової адаптації, види порушень та їх лікування.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті.

1. Визначити гостроту зору за допомогою таблиць та формул, записати гостроту зору.

2. Визначити поле зору контрольним методом.

3. Визначити кольоросприйняття за допомогою таблиць Рабкіна.

4. Дослідити адаптацію.

5. ЗМІСТ ТЕМИ

| >>
Источник: Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава : Дивосвіт,2012. - 248 с.. 2012

Еще по теме Тема I АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ. ЗОРОВІ ФУНКЦІЇ:

 1. Анатомія і фізіологія статевого апарату самців.
 2. ТЕМА № 2 Анатомія, гістологія і фізіологія нормальної шкіри. Патогістологія.
 3. ТЕМА № 5 Короста. Вошивість. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
 4. ТЕМА № 6 Вірусні дерматози. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
 5. ТЕМА № 7 Піодермія. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
 6. 47.Проблема індивідуальних типологічних відмінностей особистості.
 7. Школа Аналів.
 8. Епідеміологічний нагляд за хіміорезистентним туберкульозом
 9. історії оториноларингологи.
 10. Тема I АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ. ЗОРОВІ ФУНКЦІЇ
 11. СЛІЗНІ ОРГАНИ СКЛАДАЮТЬСЯ:
 12. Тема Il РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ
 13. ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧНОЇ ЯМКИ
 14. Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ
 15. Тема VIII ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ ТА ЗОРОВОГО НЕРВА
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -