<<
>>

Тема X КОСООКІСТЬ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Серед захворювань зору в дітей косоокість зустрічається в 3% випадків. Косметичний дефект, що виникає при цьому, впливає на їхні стосунки з однолітками. Неповноцінність зорового сприйняття й зниження гостроти зору в подальшому обмежують можливість вибору професій.

Тому раннє виявлення і своєчасне лікування цієї патології є соціальною проблемою, у розв'язані якої зацікавлені лікарі будь-якого фаху.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Уміти:

- оцінити стан бінокулярного зору;

- визначити кут косоокості;

- діагностувати косоокість.

Ознайомитись:

- із методикою дослідження кута косоокості;

- із методикою дослідження бінокулярного зору;

- із диференційною діагностикою різних видів порушення бінокулярного зору;

- з ускладненнями косоокості;

- із принципами лікування, профілактики косоокості та амбліопії. Знати:

- методи визначення характеру зору (бінокулярний, монокулярний, одночасний);

- види косоокості;

- диференційну діагностику співдружньої та паралітичної косоокості;

- ускладнення косоокості;

- принципи лікування й профілактики косоокості.

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни Знати Уміти
1 Анатомія анатомію і фізіологію око- рухового апарату, роль бінокулярного зору в трудовій діяльності людини визначати обсяг рухів очного яблука
~T~ Фізика схему окорухових м'язів та їх іннервацію зобразити схему заломлення променів в оці
~ь~ Топографічна анатомія топографію зовнішніх м'язів ока, їх іннервацію намалювати сагітальний розріз ока

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.1.

Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.
Термін Визначення
1 Амбліопія функціональне зниження гостроти зору без органічних змін
~ Ортофорія правильне положення очей
~3~ Гетерофорія прихована косоокість до 4°
4 Фіксація (правильна) макулярною зоною
~5~ Фіксація (неправильна) немакулярною зоною

4.2. Теоретичні питання до заняття.

1. Основні умови бінокулярного зору. Значення бінокулярного зору у виборі професії.

2. Співдружня косоокість, діагностика, види.

3. Прихована косоокість, клініка, діагностика.

4. Уявна косоокість, клініка, діагностика.

5. Принципи лікування співдружної косоокості.

6. Паралітична косоокість, її ознаки, диференційна діагностика, методи лікування.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті.

1. Визначення об'єму рухів очного яблука.

2. Визначення кута косоокості за Гіршбергом.

3. Визначення характеру фіксації.

5. ЗМІСТ ТЕМИ

<< | >>
Источник: Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава : Дивосвіт,2012. - 248 с.. 2012

Еще по теме Тема X КОСООКІСТЬ:

  1. Тема X КОСООКІСТЬ
  2. Патогенез.
  3. Принципи лікування співдружної косоокості.
  4. Тема Xl ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
  5. ЗМІСТ
  6. АСФІКСІЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -