<<
>>

Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Серед захворювань органа зору хвороби судинного тракту складають 10% і часто призводять до тяжких ускладнень, зниження зору чи сліпоти та дають больовий синдром, який порушує працездатність пацієнтів.

Необхідність вивчення теми "Патологія судинного тракту" в клініці очних хвороб визначається частотою й різноманітністю даної патології. Пояснюється це особливістю будови судинної оболонки очного яблука: велика кількість анастомозів, значне розширення сумарного русла судин порівняно з основними гілками, широкий просвіт капілярів обумовлюють сповільнення кровотоку і створюють сприятливі умови як для осідання в судинному тракті бактерій, що циркулюють у крові, токсинів, вірусів та інших патологічних агентів, так і для розвитку в ній імунопатологічних реакцій. Захворювання судинного тракту мають різні форми та види (запалення, дистрофія, новоутворення, аномалія розвитку). Часто причиною захворювання судинного тракту є загальні захворювання (туберкульоз, токсоплазмоз, сифіліс, ревматизм, вірусні інфекції, хламідії). Тому знання лікаря загальної практики в цій області необхідні для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги. Згідно із сучасними даними, важливе значення в етіології увеїтів надається мікробній інфекції, в першу чергу, ролі стрептокока і стафілокока в розвитку запальних уражень судинної оболонки. Важливе значення у виникненні увеїтів має розвиток гіперчутливості тканин ока до збудника інфекції. Усі ці особливості необхідно враховувати в процесі підготовки майбутнього лікаря.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Уміти:

- оцінити стан судинної оболонки ока;

- класифікувати захворювання судинного тракту;

- аналізувати особливості клінічного перебігу захворювань судинного тракту;

- надати невідкладну допомогу при запальних захворюваннях судинного тракту.

Ознайомити

- із сучасним станом проблеми.

Знати:

- клініку іридоциклітів, хоріоїдитів;

- етіологію запальних захворювань судинної оболонки ока;

- ускладнення запальних захворювань судинної оболонки та їх наслідки;

- діагностику іритів, іридоциклітів, хоріоїдитів, увеїтів;

- принципи лікування захворювань судинного тракту.

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни Знати Уміти
~T Мікробіологія, інфекційні хвороби значення мікробіологічних досліджень, схематичну будову судинного тракту дослідити стан судинного тракту: біомікроскопія, офтальмоскопія, дослідження циліарної чутливості
~ Анатомія, гістологія анатомію та гістологію органа зору визначити та показати на схемах, муляжах, таблицях анатомічні утворення очного яблука та його придатків
~ Топографічна анатомія та оперативна хірургія анатомію і фізіологію судинного тракту пояснити з анатомічної позиції рогівковий синдром, утворення сінехій та при- ципітатів

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін Визначення
1 Колобома райдужки дефект райдужної оболонки
2 Преципітати скупчення клітиних елементів на задній поверхні рогівки
“3“ Сінехії зрощення райдужки з капсулою кришталика: задні та передні (в куті передньої камери)
~ Гіпопіон гнійний ексудат у передній камері
Термін Визначення
5 Іридоцикліт запалення райдужки і циліарного тіла
6 Хоріоїдит запалення власне судинної оболонки

4.2.

Теоретичні питання до заняття.

1. Серозний іридоцикліт (особливості перебігу).

2. Клінічні ознаки фібринозного іридоцикліту.

3. Ускладнення та наслідки іридоциклітів.

4. Лікування іридоциклітів.

5. Клінічна характеристика хоріоїдитів, їх лікування та наслідки.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті.

1. Визначити пальпаторно чутливість циліарного тіла.

2. Провести дослідження методом бокового освітлення та шляхом біомікроскопії.

3. Провести офтальмоскопію.

5. ЗМІСТ ТЕМИ

<< | >>
Источник: Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава : Дивосвіт,2012. - 248 с.. 2012

Еще по теме Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ:

 1. Антимікобактеріальні препарати
 2. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР
 3. Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ
 4. Тема XIII НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
 5. ЗМІСТ
 6. АСФІКСІЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ
 7. ГЕМОЛІТИЧНА ТА ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ
 8. БАКТЕРІАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
 9. ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ
 10. ЗАХВОРЮВАННЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОІ СИСТЕМИ ТА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ У ДІТЕЙ
 11. ПНЕВМОНІЯ
 12. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ
 13. СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
 14. ФУНКЦІОНАЛЬНІ H ОРГАНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СТРАВОХОДУ, ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
 15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ H ОРГАНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
 16. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У ДІТЕЙ. ГОСТРА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ. ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ, АБО ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК
 17. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
 18. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -