<<
>>

Тема Il РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Однією з головних умов нормального ясного зору є отримання чіткого зображення оточуючих предметів на сітківці. Зниження зору вдалину чи зблизька, яке зумовлене рефракцією, тобто заломлюючою системою ока, в різні періоди життя різне практично в усіх людей.

Знання законів заломлення променів світла оптичним апаратом ока, необхідної окулярної корекції його, дозволяє встановити, як люди бачать предмети на різних відстанях у різному віці, як допомогти при зниженні гостроти зору й запобігти її прогресуванню. Такі дані вивчаються в середній школі і є важливими через фізіологічні зміни заломлення світла всіх індивідуумів.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Уміти:

- визначити рефракцію та акомодацію ока;

- надати санітарно-гігієнічні рекомендації при аномаліях ре-фракції. Ознайомитись:

- із видами клінічної рефракції;

- із механізмом акомодації та його значенням для функції органа зору;

- зі змінами акомодації залежно від віку.

Знати:

- анатомію, гістологію і взаємодію оптичної системи очного яблука;

- фізіологічне призначення оптичної системи ока;

- механізм акомодації;

- принципи корекції аномалій рефракції;

- клінічні прояви міопії та гіперметропії;

- методи дослідження клінічної рефракції.

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни Знати Уміти
X Загальна хірургія правила збору анамнезу офтальмологічних захворювань вибрати з даних анамнезу відомості, характерні для аномалії рефракції
X Біологічна фізика методи визначення фізичної та клінічної рефракції ока визначити клінічну рефракцію об'єктивним та суб'єктивним методами
X Нормальна фізіологія, пропедевтика внутрішніх хвороб дослідження зорових функцій (гострота зору, поле зору), дослідження в прохідному світлі визначити зорові функції
X Фармакологія препарати мідріатики та механізм їхньої дії визначити показання до їх застосування

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.1.

Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.
Термін Визначення
X Рефракція заломлення світла в оптичній системі ока
X Акомодація здатність ока бачити незалежно від відстані
X Фізична рефракція сила оптичної системи
X Клінічна рефракція положення головного оптичного фокуса відносно сітківки
X Еметропія співрозмірна рефракція
X Аметропія неспіврозмірна рефракція
X Астигматизм поєднання двох видів рефракції або різних ступенів одного виду рефракції в одному оці
X Діоптрія одиниця вимірювання рефракції

4.2. Теоретичні питання до заняття.

1. Фізична рефракція.

2. Одиниці вимірювання сили оптичних лінз.

3. Характеристика різних видів клінічної рефракції.

4. Хід променів у еметропічному оці.

5. Хід променів у міопічному оці, принципи корекції.

6. Хід променів у гіперметропічному оці, принципи корекції.

7. Методи визначення рефракції (суб'єктивний та об'єктивний).

8. Поняття механізму акомодації.

9. Характеристика пресбіопії.

10. Астигматизм, принципи корекції.

11. Поняття анізометропії, принципи корекції.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті.

1. Визначення клінічної рефракції суб'єктивним та об'єктивним методами.

2. Визначення гостроти зору.

3. Підбір коригуючих лінз.

5. ЗМІСТ ТЕМИ

<< | >>
Источник: Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава : Дивосвіт,2012. - 248 с.. 2012

Еще по теме Тема Il РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ:

  1. Тема Il РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ
  2. Принципи лікування співдружної косоокості.
  3. ЗМІСТ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -