<<
>>

Тема Xl ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Орган зору пов'язаний багатьма анатомічними й фізіологічними механізмами як з організмом у цілому, так і з окремими його органами й системами зокрема. Тому він часто реагує на загальні захворювання організму функціональними або морфологічними змінами.

По суті, вся патологія органа зору (за винятком травм, окремих екзогенних запалень повік, кон'юнктиви й рогівки) є проявом загальних або системних захворювань. Тому знання офтальмологічних симптомів при різних загальних захворюваннях необхідні лікарям інших фахів для діагностики, оцінки стадії, динаміки, визначення прогнозу основного захворювання.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Уміти:

- оцінити стан органа зору при загальних захворюваннях організму;

- провести пряму і зворотну офтальмоскопію;

- оцінити стан допоміжного апарату органа зору.

Ознайомитися:

- з анатомією органа зору;

- з ознаками найбільш поширених хвороб;

- із сучасними методами обстеження офтальмологічних хворих;

- із диференційною діагностикою найбільш поширених патологічних змін органа зору.

Знати:

- клініку загальних захворювань, пов'язаних із патологічними змінами органа зору;

- патогенез цукрового діабету, основні аспекти діагностики й лікування діабетичної ретинопатії;

- клінічні ознаки і симптоматику гіпертонічної хвороби;

- методи вимірювання внутрішньоочного тиску і визначення зорових функцій.

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни Знати Уміти
1 Терапія збір анамнезу, захворювання серцево-судинної та ендокринної систем вибрати з анамнезу скарги, які характерні для зміни органа зору при серцево-судинних та ендокринних захворюваннях
~2~ Оториноларинго

логія

порушення слуху, види захворювань вуха знайти зв'язок між гнійним запаленням вуха та патологією орбіти й очного яблука
^- Педіатрія аномалії розвитку використати знання про синдром Дауна на практиці, відрізнити симптом "заходу сонця"
4 Біологічна фізика тонометрію, периметрію скласти план додаткових методів дослідження органа зору
“5“ Нормальна фізіологія цілодобову тонометрію, погодинну тонометрію визначити внутрішньооч- ний тиск, вибрати метод лікування
~6~ Офтальмологія методи дослідження очного дна, зміни очного дна при різних загальних захворюваннях, методику зовнішнього обстеження ока, специфіку змін органа зору при вроджених захворюваннях виміряти внутрішньооч- ний тиск, провести дифе- ренційний діагноз справжніх хвороб органа зору з очною патологією

4.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін Визначення
~T Баштоподібний череп застійні диски, проста або постневрологічна атрофія зорового нерва, можливі: ністагм і косоокість
2 Перелом основи черепа симптом "окулярів" - розповсюдження крові під шкіру обличчя і кон'юнктиву обох очей через деякий час після черепної травми. Іноді зустрічається симптом верхньої очної щілини. На очному дні можливі застійні диски і геморагії різного характеру
~ Розлади мозкового кровообігу застійні диски, гомонімні геміанопсії
Термін Визначення
~T^ Тромбоз синусів екзофтальм із повною нерухомістю очних яблук, можливий застійний диск, неврит зорового нерва, тромбоз центральної вени сітківки, тромбоз орбітальних вен
^5^ Цереброспінальні менінгіти паралітична нерухомість зіниці на обох очах; розвивається ретробульбарний неврит зорового нерва з наступним розвитком низхідної атрофії
~6^ Базальний менінгіт типовим є ураження окорухового і блокового нервів
~T Енцефаліти парези й паралічі окорухового й відвідного нервів, що призводить до диплопії, паралітичної нерухомості
~ Абсцес мозку застійний диск із масивним крововиливом у ньому й біля нього. Мідріаз, геміанопсії, параліч окорухо- вого й відвідного нервів
~9~ Сифіліс мозку однобічна внутрішня офтальмоплегія (мідріаз і параліч акомодації), застійні диски й неврити зорових нервів, а також гомонімна геміанопсія і параліч око- рухового нерва
l0" Спинна сухотка втрата реакції зіниці на світло і збереження її на конвергенцію й акомодацію (симптом Аргайла Робертсона), анізокорія, атрофія зорових нервів, концентричне звуження полів зору з наступною повною втратою функції.
Характерні симптоми цереб- роспінального демієлінізуючого склерозу
тг Епілепсія на початку виникає звуження зіниці, на висоті кло- нічних судом зіниця розширюється, відбувається втрата реакції на світло
^Y2 Пухлина мозку застійні диски, геміанопсії, параліч окорухових м'язів
І3“ Водянка мозку застійні диски з розвитком атрофії зорових нервів
~w Параліч симпатичного нерва птоз, міоз і енофтальм (симптом Горнера), іноді гіпотонія ока, зміна кольору райдужки, почервоніння шкіри обличчя, сльозотеча, розширення ретиналь- них судин із пошкодженого боку
Т5“ Галактоземія набуте захворювання, яке характеризується відсутністю ферменту для розщеплювання й обміну галактози
16“ Тиреотоксичний екзофтальм основний симптом базедової хвороби, симптоми Дельрімпля, Штельвага, Мебіуса, Еллінека
TT Хронічна мієломна лейкемія мієломи - розкидані по сітківці на периферії, жовтувато-білі округлі утворення біля диска зорового нерва
18“ Лімфоїдна лейкемія блідо-жовті маленькі округлі крововиливи в середніх шарах сітківки. Інфільтрація судинної оболонки лімфоїдними клітинами
l9^ Токсоплазмоз колобома і псевдоколобома
Термін Визначення
20 Синдром Бехчета характеризується септичним гнійним іридоциклітом, ураженням шкіри і слизових оболонок статевих органів, афтозним стоматитом

4.2.

Теоретичні питання до заняття.

1. Форми диска зорового нерва.

2. Калібр судин диска зорового нерва в нормі.

3. Картина нормального очного дна.

4. Зміни органа зору при різних загальних захворюваннях.

5. Зміни органа зору при новоутвореннях головного мозку.

6. Поясніть термін "симптом "окулярів".

7. Зміни сітківки при цукровому діабеті.

8. Характеристика набрякового екзофтальму і його лікування.

9. Характерні зміни очного дна при хронічній мієломній лейкемії і лімфоїдній лейкемії.

10. Характеристика, клініка і лікування токсоплазмозу.

11. Клініка та лікування синдрому Бехчета.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті.

1. Зібрати анамнез.

2. Провести зовнішнє обстеження ока.

3. Прочитати опис картини очного дна.

4. Виміряти внутрішньоочний тиск.

5. Провести обстеження диска зорового нерва.

6. Звернути увагу на форму диска зорового нерва, його межі, ступінь вистояння.

5. ЗМІСТ ТЕМИ

<< | >>
Источник: Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава : Дивосвіт,2012. - 248 с.. 2012

Еще по теме Тема Xl ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ:

  1. Антимікобактеріальні препарати
  2. Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ
  3. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
  4. Лікарські помилки при діагностиці та лікуванні пухлин легенів[††††]
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -