<<
>>

Методи дослідження

При виконанні запланованої роботи проводилась оцінка клінічного, рентгенологічного, пневморентгенографічного, комп’ютерного, магнітно-резонансно-томографічного та гістологічного методів досліджень.

У всіх пацієнтів клінічне обстеження здійснювалось із уточненням анамнезу життя і травми, а також виявленням усіх відомих клінічних симптомів (зниження сили триголового м’яза, Пірогова, Томпсона, Черкасовой, голкового, "силового навантаження", западання на місці пошкодження, неможливість опертя на пальцях, тощо).

Крім звичайної обзорної рентгенографії 67 пацієнтам, котрих було госпіталізовано у строки до 2-х місяців після травми, виконана рентгенографія м’яких тканин (37пацієнтів) за методикою С.Ф.Винтергальтера [38], яка дозволяє бачити на рентгенограмах шкіру, підшкірну клітковину, м’язи, сухожилок. Особливість методики полягає в тому, що рентгенплівку,

загорнуту у світлонепроникливий папір, розміщують безпосередньо під досліджуваним відділом кінцівки.

З метою поширення можливостей рентгенографії 27 пацієнтам (17 із гострими і 10 задавненими пошкодженнями) була виконана пневморентгенографія. З допомогою двох апаратів Боброва в місце передбачуваного розриву вводили 100- 150 см3 кисню, або закису азоту з наступною рентгенографією гомілково-ступневого суглоба в бічній проекції.

З метою підвищення якості інформації про стан ахіллова сухожилка 17 пацієнтам із гострими і 13 задавненими пошкодженнями виконана КТ, при цьому ми використали апарат фірми "General-electric" системи СТ-1000. При виконанні КТ- досліджень пацієнт лягав на бік. "Зрізи" робили товщиною 2 або 8 мм. з наступною реконструкцією зображення в різних площинах.

МРТ виконувалась на апараті фірми "Philips" системи Gyroscan-NT. Всього обстежено 26 пацієнтів.

Слід відзначити, що крім урахування зниження або збільшення сигналу про ступінь щільності тканини при КТ і МРТ ми оцінювали відомі і розробили нові візуальні симптоми ПРАС.

З метою вивчення питання - при ПРАС пошкоджується здоровий сухожилок, чи розриву сприяють які - небуть зміни? - ми провели морфологічні дослідження шматочків ахіллового сухожилка, узятих у 71 пацієнтів під час оперативного втручання. Узятий матеріал - кусочки ахіллового сухожилка - фіксували в 10% розчині формаліну, зневоднювали та знежирювали в ацетоні, спирті наростаючої міцності та після спирт-ефіру заливали в целоїдин. Приготовляли гістологічні

"зрізи" товщиною 10-15мкм, які забарвлювали гематоксиліном та еозином, а також пікрофуксином за Ван Гізоном.

Всі препарати умовно розділили на 3 підгрупи:

до 3-х діб включно після травми -37; на другому -

четвертому тижні -29, понад два місяці -рік - півтора -у 5 хворих.

Висловлюю щиру подяку доктору медичних наук професору Бруско Антону Тимофійовичу за консультацію цього підрозділу моєї праці.

<< | >>
Источник: ОСТАПЧУК Микола Петрович. ПІДШКІРНІ РОЗРИВИ АХІЛЛОВА СУХОЖИЛКА (діагностика, лікування). Дисертація на здобуття Докового ступеня кандидата медичних наук. Київ-2000. 2000

Скачать оригинал источника

Еще по теме Методи дослідження:

 1. ТЕМА № 1 Методика обстеження дерматологічного хворого. Деонтологія в практиці дерматовенеролога.
 2. 52. Проективні методи дослідження особистості.
 3. 58. Типові методи дослідження особистості у теорії З.Фрейда.
 4. 59.Типові методи дослідження особистості у теорії К.Юнга.
 5. 60. Характеристика методів дослідження типів особистості.
 6. 64 Типові методи дослідження особистості у теорії Франкла
 7. 67.Характеристика методів дослідження типів особистості.
 8. 74.Методи дослідження особистості А.Адлера.
 9. Загальнонаукові дослідницькі методи.
 10. Моделювання в науковому дослідженні.
 11. Методи проведення досліджень у психології ментальності.
 12. Кількісні і якісні методи опитування.
 13. Інші скринінгові методи виявлення хворих на туберкульоз
 14. викладу методів дослідження слуху.
 15. ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
 16. Методи дослідження, що використовувалися при підготовці звіту.
 17. 5.3. Рентгенологічні дослідження
 18. 5.8. Лабораторні методи досліджень
 19. РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -