<<
>>

ТЕМА № 2 Анатомія, гістологія і фізіологія нормальної шкіри. Патогістологія.

1.

2. Які основні елементи входять до рогового шару?

1) Ядро;

2) Кератогіалін;

3) Кератин;*

4) Елеїдин;

5) Меланін.

3. Які основні елементи входять до базального шару?

1) Ядро;*

2) Кератогіалін;

3) Кератин;

4) Елеїдин;

5) Меланін.*

4.

Які основні елементи входять до зернистого шару?

1) Ядро;*

2) Кератогіалін;*

3) Кератин;

4) Елеїдин;

5) Краплі жиру.

5. Які основні елементи входять до остистого шару?

1) Ядро;*

2) Кератогіалін;

3) Кератин;

4) Елеїдин;

5) Тонофібріли.*

6. Які основні елементи входять до блискучого шару?

1) Ядро;

2) Кератогіалін;

3) Кератин;

4) Елеїдин;*

5) Меланін.

7. З якого ембріонального зачатку розвивається епідерміс?

1) Ентодерми;

2) Ектодерми;*

3) Дорзальної мезодерми;

4) Вентральної мезодерми;

5) Проміжної мезодерми.

8. Яка тканина утворює сосочковий шар дерми?

1) Ретикулярна сполучна;

2) Пухка волокниста сполучна;*

3) Щільна неоформлена сполучна;

4) Щільна оформлена сполучна.

9. До якого типу залоз належать потові залози?

1) Складних альвеолярних;

2) Складних трубчастих;

3) Простих трубчастих;*

4) Простих альвеолярних;

5) Складних альвеолярно-трубчастих.

10. До якого типу залоз належать сальні залози?

1) Простих трубчастих нерозгалужених;

2) Простих альвеолярних розгалужених;*

3) Складних альвеолярних;

4) Складних трубчастих;

5) Складних альвеолярно-трубчастих.

11. Головними елементами імунної системи шкіри являються:

1) Клітини Лангерганса;*

2) Т-лімфоцити;*

3) Кератіноцити;

4) Клітини Меркеля;

5) Тільця Мейснера.

12. Які з перелічених речовин містяться в цитоплазмі епітеліоцитів блискучого шару?

1) Кератин;

2) Кератогіалін;

3) Елеїдин;*

4) Меланін;

5) Каротин.

13. Дерма складається з:

1) Волокнистих субстанцій;*

2) Основної міжклітинної речовини;*

3) Клітинних елементів;*

4) Підслизової пластинки;

5) Підшкірної жирової клітковини.

14. Колір шкіри залежить від:

1) Від товщини рогового шару;*

2) Від товщини дерми;

3) Від кількості меланіну;*

4) Від кровонаповнення судин;*

5) Від присутності у шкірі каротину.*

15. З яких шарів складається багатошаровий плоский епітелій слизової оболонки рота?

1) Базального шару;*

2) Остистого шару;*

3) Зернистого шару;

4) Блискучого шару;

5) Рогового шару.

16. Функція апокринних потових залоз:

1) Починають функціонувати з моменту народження дитини;

2) Починають активно функціонувати в період статевого дозрівання;*

3) Зв'язана з нервовою системою;*

4) Зв'язана з ендокринною системою;*

5) Зв'язана зі статтю.

17. Апокринні потові залози по будові можуть бути:

1) Трубчастими;*

2) Альвеолярними;

3) Змішаної будови;

4) Будова залежить від локалізації залоз;

5) Будова не залежить від локалізації залози.

18. У шарах дерми розрізняють:

1) Базальний;

2) Сосочковий;*

3) Судинний;

4) Сітчастий;*

5) Блискучий.

19. Основними клітинними компонентами дерми являються:

1) Фібробласти;*

2) Фіброцити;*

3) Гістіоцити;*

4) Кератіноцити;

5) Тучні клітини.*

20. Якими клітинами синтезується пігмент меланін?

1) Кератіноцитами;

2) Меланоцитами;*

3) Клітинами Лангенгарса;

4) Клітинами Меркеля;

5) Т-лімфоцитами.

21. До волокнистих субстанцій дерми відносяться?

1) Колагенові;*

2) Зернисті;

3) Еластичні;*

4) Ретикулярні;*

5) Сітчасті.

22. Артеріальні судини шкіри утворюють:

1) Глибоке підшкірне артеріальне сплетення;

2) Поверхневе судинне сплетення;*

3) Інтрадермальне судинне сплетення;

4) Епідермальне судинне сплетення;

5) Глибоке субдермальне артеріальне сплетення.*

23. Для клітин базального шару характерно:

1) Синтез пігменту;*

2) Синтез кератину;

3) Мітози;*

4) Секреція шкірного сала;

5) Постійне відшаровування.

24. Які шари відносяться до епідермісу?

1) Роговий;*

2) Сосочковий;

3) Зернистий;*

4) Жировий;

5) Блискучий.*

25.

Кровоносні судини розташовані в:

1) Епідермісі;

2) Епітелії;

3) Сосочковому шарі;*

4) Сітчастому шарі;*

5) Гіподермі.*

26. Які клітини синтезують меланін?

1) Тучні;

2) Меланобласти;

3) Клітини Тцанка;

4) Меланоцити;*

5) Меланофори.

27. Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується?

1) Захисна;

2) Бар’єрна;

3) Регенеративна;*

4) Діелектрична;

5) Всмоктувальна.

28. Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару. За рахунок діяльності яких дифферонів клітин станеться регенерація цього шару?

1) Макрофагального;

2) Меланобластичного;

3) Лімфобластичного;

4) Фібробластичного;*

5) Нейробластичного.

29. У біопсійному матеріалі шкіри хворого в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

1) Внутрішньоепідермальні макрофаги;

2) Кератіноцити;

3) Клітини Меркеля;

4) Лімфоцити;

5) Меланоцити.*

30. В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає суворо індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Назвіть тканину, яка утворює сосочковий шар дерми.

1) Щільна оформлена сполучна тканина;

2) Щільна неоформлена сполучна тканина;

3) Пухка волокниста неоформлена сполучна тканина;*

4) Ретикулярна тканина;

5) Лімфоїдна тканина.

31. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію; вони подібні за морфологією до дендритних клітин лімфовузлів, селезінки, тимусу, мають моноцитарний генез. Які це клітини?

1) Меланоцити;

2) Кератиноцити базального шару;

3) Кератиноцити остистого шару;

4) Кератиноцити зернистого шару;

5) Клітини Лангерганса.*

32. З віком шкіра людини має зморшки та складки. Зміни у яких структурах головним чином викликають цей стан?

1) Епідерміс;

2) Підшкірна жирова;

3) Аморфна речовина;

4) Колагенові волокна;

5) Еластичні волокна.*

33.

В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?

1) Всмоктувальна;

2) Секреторна;

3) Екскреторна;

4) Механічна;*

5) Вітамін “Д”- продукуюча;

34. Які з перерахованих патогістологічних змін шкіри відносяться до змін в епідермісі?

1) Акантоз;*

2) Гранульоз;*

3) Спонгіоз;*

4) Папіломатоз;

5) Акантолізіс;*

35. Які патогістологічні зміни в епідермісі відносяться до запальних?

1) Гранульоз;

2) Акантоз;

3) Акантоліз;

4) Спонгіоз;*

5) Балануюча дегенерація.*

36. Яким патогістологічним змінам відповідає відсутність кератину та наявність ядер у верхніх шарах епідермісу?

1) Спонгіозу;

2) Акантозу;

3) Гіперкератозу;

4) Паракератозу;*

5) Акантолізісу.

37. Акантоз – це:

1) Розплавлення міжклітинних сполучень у остистому шарі;

2) Розростання зернистого шару;

3) Стовщення рогового шару;

4) Розростання остистого шару;*

5) Порушення процесу зроговіння та збереження ядер в клітинах рогового шару.

38. Гранульоз – це:

1) Розплавлення міжклітинних сполучень у остистому шарі;

2) Дегенеративні зміни у остистому шарі;

3) Стовщення рогового шару;

4) Розростання зернистого шару;*

5) Порушення процесу зроговіння та збереження ядер у клітинах рогового шару.

39. Назвіть з яких шарів складається епідерміс:

1) Основний;*

2) Остистий;*

3) Сітчастий;

4) Роговий; *

5) Зернистий.*

40. Назвіть з яких волокон складається сітчастий шар дерми:

1) Колагенові;*

2) Тонофібрили;

3) Еластичні;*

4) Ретикулярні;*

5) Нервові.

41. Що є придатками шкіри:

1) Нігті;*

2) Сальні залози;*

3) Волосся;*

4) Капіляри шкіри;

5) Апокринні потові залози.*

42. Які з наведених нижче функцій є функціями шкіри:

1) Захисна;*

2) Рухова;

3) Імунологічна;*

4) Терморегуляційна;*

5) Депо крові.*

43. Чи правильно що:

1) рН поту кислий;*

2) Для сальних залоз характерним є голокриновий тип секреції;*

3) На слизових оболонках відсутні роговий, зернистий, блискучий шари; *

4) Потові залози функціонують під контролем ЦНС.*

44.

Знайдіть неправильне твердження:

1) Роговий шар абсолютно непроникний для рідин;*

2) Роговий шар складається з без’ядерних клітин;

3) Основні та остисті клітини утворюють зародковий шар епідермісу;*

4) Наявний в епідермісі пігмент затримує більшу частину ультрафіолетових променів.

45. Що з наведеного нижче належить до факторів природної стійкості шкіри до кокової інфекції:

1) Кислий рН поту;*

2) Злущення клітин рогового шару;*

3) Еластичність шкіри;

4) Саловидільна функція шкіри;*

5) Волосяний покрив.

46. Чи правильно, що:

1) Вітаміни Д синтезується у шкірі;*

2) Апокринні потові залози починають функціонувати в період статевого дозрівання;*

3) Пігмент меланін синтезується в меланоцитах;*

4) Поверхневе капілярне сплетіння розташоване в епідермісі.

47. Чим характеризується участь шкіри у білковому обміні:

1) Меланіноутворенням;

2) Продукцією жирних кислот;

3) Депонуванням амінокислот;*

4) Утворенням кератину.*

48. Що є проявом вуглеводного обміну у шкірі:

1) Потовиділення;

2) Депонування глюкози;*

3) Синтез амінокислот;

4) Продукція гормонів.

49. Чи правильно, що захисна функція шкіри зумовлюється:

1) Наявністю жирової змазки на роговому шарі;*

2) Наявністю у шкірі глюкози;

3) Наявністю меланіну;*

4) Слабо-кислою реакцією водно-ліпідної мантії;*

5) Наявністю мінеральних речовин.

50. Визначте правильне ствердження:

1) Базальний шар епідермісу містить клітини Лангерганса;*

2) Зернистий шар характеризується високою мітотичною активністю;

3) Ростковим шаром є базальний, шипуватий і зернистий шар;*

4) Серед клітин базального шару розміщені меланоцити.*

51. Придатками шкіри є:

1) Волосся;*

2) Нігті;*

3) Сальні залози;*

4) Слизові оболонки;

5) Потові залози.*

52. Нервовими закінченнями є:

1) Клітини Меркеля;*

2) Клітини Грінстейна;

3) Тільця Мейснера;*

4) Клітини Лангерганса;

5) Тільця Фатер-Пачіні.*

53. В корні волосини розрізняють:

1) Мозкову речовину;*

2) Кіркову речовину;*

3) Кутикулу;*

4) Стрижень;

5) Кровоносні судини.

54. Функціями шкіри є:

1) Дихальна;*

2) Захисна;*

3) Резобтивна;*

4) Обмінна;*

5) Секреторна.*

55. Функціями шкіри є:

1) Імунологічна;*

2) Всмоктувальна;*

3) Чутлива;*

4) Захисна;*

5) Терморегуляторна.*

56. Основними елементами імунної системи шкіри є наступні:

1) Клітини Лангерганса;*

2) Т-лімфоцити;*

3) Тільця Мейснера;

4) Кератиноцити;

5) Клітини Меркеля.

57. Придатками шкіри є:

1) Волосся;*

2) Ретикулярні волокна;

3) Сальні залози;*

4) Потові залози.*

58. Шари епідермісу:

1) Шипуватий;*

2) Сітчастий;

3) Блискучий;*

4) Зернистий;*

5) Роговий.*

59. Шари дерми:

1) Зернистий;

2) Сосочковий;*

3) Сітчастий;*

4) Сосочковий і сітчастий;*

5) Блискучий.

60. Тілесний колір шкіри створюється такими пігментами:

1) Меланін;*

2) Меланоїд;*

3) Каротин;*

4) Оксигемоглобін;*

5) Карбогемоглобін;

6) Хлорофіл;

7) Стеркобілін.

61. Ознаками анатомії шкіри є:

1) Розмір (площа, товщина);*

2) Колір;*

3) Малюнок;*

4) Еластичність;*

5) Густота.*

62. Визначити в якому шарі розташовані сальні залози:

1) Епідерміс;

2) Сосочковий шар;

3) Сітчастий шар;*

4) Підшкірно-жирова основа.

63. Знайдіть невірне визначення:

1) Сальна залоза – альвеолярна;

2) Потова екринова залоза – трубчаста;

3) Потова апокринова залоза – альвеолярна;*

4) Екринова залоза більша за апокринову;*

5) Вивідні протоки сальних залоз на губах відкриваються на поверхню шкіри.

64. Які з наведених нижче функцій є функціями шкіри:

1) Резорбтивна;*

2) Видільна;*

3) Обмінна;*

4) Кровотворна.

65. Визначте відповідність функцій рецепторів шкіри:

1) Тільця Мейснера – а) відчуття дотику;

2) Колби Краузе – б) відчуття холоду;

3) Тільця Фатер-Пачіні – в) відчуття тиску;

4) Тільця Меркеля – г) відчуття болю

1)-а), 2)-б), 3)-в),4)-г)

66. Визначте назву залози, функція якої супроводжується:

1) Повним руйнуванням секреторних клітин; а) екринові потові залози;

2) Руйнується тільки верхівка клітини; б) апокринові потові залози;

3) Клітина не руйнується; в) голокринові сальні залози.

1) –в), 2) – б), 3) – а).

67. Для яких захворювань (а, б, в, г, д, е) характерні такі гістопатологічні зміни у шкірі:

1) Акантоз; а) Псоріаз;

2) Паракератоз; б) Екзема;

3) Гіперкератоз; в) Нейродерміт;

4) Спонгіоз; г) Дерматит;

5) Гранульоз; д) Пухирчатка;

6) Акантоліз; е) Червоний плоский лишай.

1) – б), 2) – а), 3) – г), 4) – б), 5) – е), 6)- д).

68. Якими гістоструктурними змінами (а, б, в, г, д, е) характеризуються такі патологічні стани у шкірі:

1) Гіперкератоз; а) Наявністю незроговілих клітин в епідермісі;

2) Акантоліз; б) Гіпертрофією зернистого шару епідермісу;

3) Гранульоз; в) Проліферацією мальпігієвого шару в зоні епідермальних тяжів;

4) Паракетоз; г) Руйнуванням міжклітинних місточків в остистому шарі епідермісу;

5) Акантоз; д) Стовщенням рогового шару епідермісу;

6) Спонгіоз; е) Міжклітинним набряком мальпігієвого шару епідермісу.

1) –д), 2) – г), 3) – б), 4) – а), 5) – в), 6 –е).

<< | >>
Источник: Відповіді на підсумковий модульний контроль з курсу дерматовенерології. 2016

Еще по теме ТЕМА № 2 Анатомія, гістологія і фізіологія нормальної шкіри. Патогістологія.:

 1. ВЛАСТНЫЙ КРИЗ
 2. ЖЕЛТУШНЫЙ ПЕРИОД.
 3. Эхографические признаки, позволяющие заподозрить рак яичника:
 4. ТЕМА № 2 Анатомія, гістологія і фізіологія нормальної шкіри. Патогістологія.
 5. ЗНАЧЕНИЕ КЛОПОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
 6. 8. Основные положения статьи Выготского «общие вопросы дефектологии» (основные тезисы и мысли по главам) (О. Леонович).
 7. 10. Общеметодическое значение феномена взаимосвязи дефектов в развитии и компенсаторных процессов. Концепции А.Адлера и Л.С.Выготского
 8. ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ УНИЧТОЖЕНИЯ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ЯДОМ
 9. Что является источником неудач при попытке внедрения современных технологий управления КМП?
 10. Тема I АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ. ЗОРОВІ ФУНКЦІЇ
 11. СЛІЗНІ ОРГАНИ СКЛАДАЮТЬСЯ:
 12. Тема Il РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ
 13. Тема III ЗАХВОРЮВАННЯ ПОВІК, СЛІЗНИХ ОРГАНІВ ТА ОРБІТИ
 14. Тема VI ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ
 15. Опухоли жировой, фиброзной и мукоидной тканей
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -