<<
>>

Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с.. 2007

У посібнику «Менеджмент у фтизіатрії» викладені основні поняття про туберкульоз та основні протитуберкульозні заходи, які необхідні менеджеру, особливості менеджменту на сучасному етапі, основні нормативно-правові документи для менеджера з контролю за туберкульозом, ситуація з туберкульозу та шляхи її поліпшення, економічна ефективність та рентабельність протитуберкульозних закладів. У посібнику описано як підготовити бізнес-план, відкрити рахунки в банку, проводити тендерні закупівлі медичних товарів і послуг, здійснювати переміщення медичних товарів через митний кордон, порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги, та незареєстрованих лікарських засобів, а положення обліку матеріалів в медичному закладі, порядок списання матеріальних цінностей. Знайшли віддзеркалення і такі питання як забезпечення метрологічного контролю та нагляду медичної техніки, створення умов для охорона праці й протипожежної безпеки в медичних закладах, організація санітарно-освітньої роботи серед населення та хворих, а також проведення інспекційних перевірок протитуберкульозних закладів. Посібник рекомендований для лікарів, наукових і педагогічних працівників усіх спеціальностей, які зустрічаються з проблемами туберкульозу. Він може бути використаний для студентів, інтернів, курсантів та середніх медичних працівників.

<< | >>
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В УКРАЇНІ
Залучення всіх медичних закладів до протитуберкульозних заходів.
РОЗДІЛ 3. ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
Стандартизована антимікобактеріальна терапія туберкульозу
Несприятливі реакції на антимікобактеріальні препарати, їх моніторинг та усунення
Лікування ускладнень легеневого та позалегеневого туберкульозу
РОЗДІЛ 8. СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ, КОНТРОЛЮ, ЗВІТНОСТІ ТА МОНІТОРИНГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФТИЗІАТРІЇ
РОЗДІЛ 11. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ - ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
РОЗДІЛ 13. ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
РОЗДІЛ 18. МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ
РОЗДІЛ 19. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Висновки

Книги и учебники по дисциплине Менеджмент в здравоохранении:

  1. Князюк Н.Ф., Кицул И.С.. Методология построения интегрированной системы менеджмента медицинских организаций2013. - 321 c. - 2013 год
  2. Баєва О.В.. Б 15 Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 640 с. - 2008 год
  3. Краснов В.А.. Системный подход к управлению ситуацией с туберкулезом: основания, методология, практика / В.А. Краснов, И.В. Калачев, А.В. Свистельник и др. — Новосибирск: Наука,2008. — 200 с. - 2008 год
  4. Гайдаров Г.М. и др.. Финансовый менеджмент в здравоохранении. Финансовая среда лечебно-профилактического учреждения (учебно-методическое пособие). – Иркутск,2006. – 50 с. - 2006 год
  5. КОРАБЛЕВ В.Н.. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВО ФТИЗИАТРИИ. - Хабаровск: Издательство краевой клинической больницы - Хабаровского краевого центра психического здоровья,2000. - 202 с. - 2000 год
  6. В. И. Журавель. Медицинский менеджмент - 2000 год
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -