<<
>>

Баєва О.В.. Б 15 Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 640 с.. 2008

Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров’я і відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», яка входить у варіативний блок навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності «Менеджмент організацій» за професійним спрямуванням «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та бакалаврів з маркетингу за професійним спрямуванням «Маркетинг на ринку медичних послуг». В посібнику послідовно розглядаються загальні принципи управління та організації охорони здоров’я в Україні та інших країнах світу. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров’я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров’я. Для студентів, слухачів та викладачів спеціальностей напрямів «Менеджмент», «Маркетинг» та «Медицина». Посібник буде корисним для управлінців, підприємців та працівників, які займаються організаційною діяльністю в галузі охорони здоров’я

<< | >>
Школа людських відносин (М.П.Фоллет, Э.Мейо).
Стародавній Схід
Організація охорони здоров’я в країнах із системою охорони здоров’я, що розвивається
Фармацевтична діяльність у різних країнах світу
Поняття про організацію.
Ліцензування господарської діяльності з провадження медичної практики
Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров’я
Підготовка провізорів та фармацевтів
Етико-правові засади медичного втручання.
Етико-правові засади обов’язкової та примусової профілактики та лікування
Етико-правові аспекти несприятливих наслідків медичної допомоги.
Додатки

Книги и учебники по дисциплине Менеджмент в здравоохранении:

  1. Князюк Н.Ф., Кицул И.С.. Методология построения интегрированной системы менеджмента медицинских организаций2013. - 321 c. - 2013 год
  2. Краснов В.А.. Системный подход к управлению ситуацией с туберкулезом: основания, методология, практика / В.А. Краснов, И.В. Калачев, А.В. Свистельник и др. — Новосибирск: Наука,2008. — 200 с. - 2008 год
  3. Ю.І. Фещенко, та ін.. Менеджмент у фтизіатрії. - К.: Здоров’я,2007. - 640 с. - 2007 год
  4. Гайдаров Г.М. и др.. Финансовый менеджмент в здравоохранении. Финансовая среда лечебно-профилактического учреждения (учебно-методическое пособие). – Иркутск,2006. – 50 с. - 2006 год
  5. КОРАБЛЕВ В.Н.. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВО ФТИЗИАТРИИ. - Хабаровск: Издательство краевой клинической больницы - Хабаровского краевого центра психического здоровья,2000. - 202 с. - 2000 год
  6. В. И. Журавель. Медицинский менеджмент - 2000 год
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -